SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> BOLEST PRSOU A STAVY OMEZUJÍCÍ SEXUÁLNÍ PROŽITEK. MASTODYNIE. GYNEKOMASTIE

BOLEST PRSOU A STAVY OMEZUJÍCÍ SEXUÁLNÍ PROŽITEK.
MASTODYNIE. GYNEKOMASTIE

 • PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM a MASTODYNIE a Poruchy menstruace a Bolestivá menstruace.
 • GYNEKOMASTIE - nežádoucí zvětšení prsů u mužů

  Tělesný a zdravotní stav prsou ovlivňující sexuální soulad a prožitek. Stavy, které si zasluhují pozornost a nelze je zanedbávat.

  ŽENY:

 • Napětí v prsou až bolest v oblasti prsů a prsní žlázy může být i projevem závažného onemocnění, ale může se jednat "jen" o poruchy v rovnováze hormonů - mastodynie (mastodynie - dg. N 64. 4). Mnohé ženy se bojí, že by se mohlo jednat o vážnější onemocnění a vyhýbají se vyšetření. Ale vytěsněním této situace se nemoc jenom zhorší a zbytečně se stupňuje i psychické napětí a trápení se strachem z nejistoty. Také sexuální soužití vázne, bolestivá přecitlivělost prsou dělá sex nepříjemným, nebo omezuje prožitek.
 • Vyšetření prsou: K vyšetření prsou jsou odesílány i bezpříznakové ženy a to ke screeningové mamografii hrazené pojišťovnou (dg. Z. 12.3 ) – viz Program včasného záchytu nádorů prsů. Nezanedbatelné je i samovyšetření prsů, avšak bez návazného lékařského vyšetření by svůj účel nesplnilo.
 • Hormonálně podmíněná (cyklická mastodynie je často vázaná na období před menzes zejména u mladších žen, ale může přetrvávat i v průběhu celého cyklu.
  Jedná se o nezánětlivé onemocnění obvykle ženského prsu, které je způsobeno hormonálními vlivy - jakoukoliv hormonální rozladou v průběhu života, ale nejčastěji se vyskytuje s hormonálním zráním s prvními měsíčky u mladých dívek. Vyskytuje se i po „nevhodně“ zvolené nebo „nefyziologicky“ užité hormonální antikoncepci (opakované posouvání cyklu atp.). Avšak mnohdy správná volba a správné užívání hormonální antikoncepce tyto bolestivé stavy zlepší.
 • Necyklická mastodynie se vyskytuje po 40. roce života v souvislostech se strukturálními změnami prsu koncem plodného věku, obvykle s fibro-cystickými změnami prsu, které jsou sice oboustranné, ale bolest bývá pociťována spíše jen na jedné straně a představuje asi 25% bolestí prsů. I tyto strukturální změny mají často primární příčinu s hormonálními změnami s věkem a tyto stavy pak startují.
  Mastodynie se může vyskytovat i v souvislostech s dalším onemocněním zejména metabolickým nebo i s infekcí. Často bývá v souvislostech s onemocněním štítné žlázy.
 • Podrobnější informace najdete na webových stránkách naší gynekologické ordinace a to včetně možností a forem léčby.
 • Mastopathie
  je obecné označení onemocnění obvykle ženského prsu. Kromě zánětlivých onemocnění prsů může být bolest způsobena i změnami struktury žlázy a dochází tak k poruchám i celých žlazových struktur a následkem toho ke vzniku bolestivých zatvrdlinek a mnohočetných cyst. Příčinou jsou hormonální změny v průběhu života ženy nebo jiné hormonální rozlady. Ženy s mastopathií mají větší dispozice ke vzniku karcinomu prsu a proto by měly být v gynekologické ordinaci pravidelně dispenzárně sledovány.


  MUŽI

 • GYNEKOMASTIE Z hlediska odbornosti www stránek, tj. sexuologie a andrologie nelze v těchto souvislostech opomenou zmínit se o gynekomastii. Jedná se o viditelné a hmatné zvětšení prsu ve smyslu benigní (nezhoubné) proliferace žlazové tkáně PRSU MUŽŮ.
 • Gynekomastie se často vyskytuje u mužů od 50ti let výše v důsledku nástupu nerovnováhy poměru hladin pohlavních hormonů, tj. změna indexu poměru androgenů (mužských pohl. hormonů) ku estrogenům (ženským pohlavním hormonům).
 • Dočasně a krátce (do 3 týdnů po narození) se vyskytuje u novorozených chlapců v důsledku stimulace prsu estrogeny z fetoplacentární jednotky.
 • Dynamika hormonálního zrání a s tím způsobené hormonální rozlady je příčinou dočasného výskytu asi u 30-40% chlapců v pubertě, obvykle mezi 12. až 17. rokem věku.
 • V sexuologické ordinaci se s gynekomastií setkáváme asi v 5% případů při tělesném vyšetření v souvislostech s funkční sexuální poruchou a zřejmě i častěji při vyšetření mužů pro neplodnost v souvislostech s endokrinopathií – hormonální rozladou vedoucí ke špatné funkci zárodečného a žlazového epitelu ve varlatech.
 • Léčba gynekomastie - chirurgické řešení
 • VAROVNÉ PŘÍZNAKY přejato: Zatímco projevy gynekomastie u tří uvedených skupin jsou přirozeným jevem a zahrnují se pod pojem fyziologické, existují i příčiny patologické. Mezi ně patří některá závažná onemocnění – například zánět varlat nebo jejich poúrazové změny, vasektomie, poruchy štítné žlázy, cirhóza jater, ledvinové selhání, nádorové bujení apod. Současné výzkumy prokazují, že její výskyt v civilizovaných zemích v posledních letech výrazně stoupá. Kromě genetické dispozice mohou být na vině některé složky potravin, anabolika, fytoestrogeny a také řada léků, které způsobují gynekomastii jako vedlejší účinek. Patří mezi ně především léky na vysoký tlak, některá antirevmatika, neuroleptika či antidepresiva. Tzv. poléková gynekomastie (tvoří až 60 % případů) se týká především pacientů patřících do vyšší věkové skupiny.

  KARCINOM PRSŮ U MUŽŮ není nijak velkou výjimkou

  Při potížích typu mastodynie a zejména při hmatném nálezu zatvrdlinky nebo zvětšení uzliny, tento nález může znamenat karcinom prsu u muže stejně jako u žen! Takové podezření je nezbytné vyloučit a proto obvykle následuje klinické a sonografické vyšetření s odesláním k odbornému vyšetření mamografií a případně i s biopsií. Diagnostika i léčba je analogická v tomto případě jako u žen.

  SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

DISKRÉTNÍ LÉKAŘSKÉ ORDINACE BRNO

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

SPERMIOGRAM

diagnostika a léčba neplodnosti mužů

SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A LÉČBA
FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH

erekce, předčasná ejakulace, snížená sex. apetence, frigidita aj.

diskrétně s objednáním na časovku

HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

VoZP-201 a ZPMVČR-211
Klienti jiných zdravotních pojišťoven a anonymní sexuologická vyšetření jsou za přímou platbu.
Sexuologické vyšetření je u nás standardně poskytováno po dohodě s pacientem včetně sexuologicko-andrologického tělesného vyšetření a v případě indikace i včetně sexuologické endokrinologie - vyšetření pohlavních hormonů.Vyhovíme vám i s požadavkem nadstandardu.
Vyšetření plodnosti a léčba neplodnosti páru

vytisknoutzpět