SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> TESTY NA POHLAVNÍ NEMOCI - STD - DISKRÉTNĚ A RYCHLE komplexní vyšetření (...)

TESTY NA POHLAVNÍ NEMOCI - STD - DISKRÉTNĚ A RYCHLE
komplexní vyšetření lékařem specialistou + laboratorní vyšetření na 18 patogenů akreditovanou laboratoří
Pohlavní choroby - venerologie - spolehlivé a přesné testy, léčba

mobil: 731 031 627

Ordinuje erudovaný lékař - atestovaný specialista. Rychlé objednání závazně osobně telefonicky na č. 731 031 627

Objednání na časovku dle individuální dohody abyste byli v čekárně i v ordinaci s lékařem diskrétně sami. Privátní sexuologie Brno: Živé firmy lékaře specialisty
Ordinujeme denně po-pá, viz objednání - ordinační doba a info Jak probíhá sexuologické vyšetření.

Odkazy, které by vás mohly zajímat: BRNO STD rizika..!..ONEMOCNĚLI STUDENTI I DŮCHODCI..!..NOVÝ VZTAH ?

BEZPEČNÝ SEX JE PŘEDPOKLADEM DOBRÉHO VZTAHU
I PLODNOSTI

zejména doporučujeme VYŠETŘENÍ PO RIZIKOVÉM SEXU!

Doporučujeme absolvovat zejména a nejen po rizikovém chování, ale i preventivně i před uvažovaným otěhotněním, viz ureaplasmata, mykoplasmata a další patogeny ***

 • PREVENCE * SPOLEHLIVÉ TESTY NA POHLAVNÍ CHOROBY VE SPOLUPRÁCI S AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ A VYŠETŘENÍ V NAŠÍ ORDINACI LÉKAŘEM SPECIALISTOU
  Namísto původních 11 patogenů nyní nově
  VYŠETŘUJEME 18 PATOGENŮ - PŮVODCŮ POHLAVNÍCH NEMOCÍ
  za stejnou nezměněnou cenu 12800+ depist a admin. celkem 13900Kč obsahuje klinické + tělesné + andrologické (gynekologické) vyšetření + laboratorní komplex, tj obvykle 2 případně 3 návštěvy a s osobním předáním protokolu a se závěrečnou edukací s lékařem)

SOUBOR VYŠETŘENÍ NA 18 PATOGENŮ STD– PŮVODCŮ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH ONEMOCNĚNÍ


 • STD - Sexually Transmitted Diseases, tj. sexuálně přenosné nemoci - popis:

1) AIDS Infekční serologie: (HIV 1/2+p24)
HEPATITIDY (ŽLOUTENKY): 2)HBsAG, 3)anti-HBc, 4)anti HCV

PCR - LABOR. STANOVENÍ DNA PATOGENŮ:
5) Chlamydia trachomatis 6)Neisseria gonorrhoeae (kapavka) 7)Mycoplasma hominis, 8)Mycoplasma genitalium 9)Ureaplasma parvum 10)Ureaplasma urealyticum 11)Trichomonas vaginalis 12)Treponema pallidum (syfilis) 13)Gardnerella vaginalis, (bakteriální vaginóza) 14)HSV 1 ( herpes simplex virus 1),15), HSV 2 ( herpes simplex virus 2)16)Streptococcus agalactiae
17)Haemophilus ducreyi (měkký vřed) 18)Candida albicans->
*
Tyto PCR vyšetření provádíme z moči (první ranní moč), nebo stěru/výtěru ze sliznic různých rizikových tělesných lokalit a z krve. Odběry z krve provádíme na HEPATITIDY (žloutenky:HBsAG, anti-HBc, anti HCV) a Infekční serologie na AIDS (HIV 1/2+p24).

Cena balíčku 18ti testů - zahrnuje výkony:

1.) Celkem dvě (výjimečně tři) návštěvy, tj., úvodní návštěva s celkovým klinickým vyšetřením a obvykle i s odběry biologického materiálu + návštěva s výsledky vyšetření a s interpretací a edukací s lékařem.
2.) Komplexní vyšetření lékařem včetně zacílení na pohlavní choroby.
3.) Andrologické nebo gynekologické vyšetření a odběry rizikového biologického materiálu (odběry krve a případně stěry sliznic z rizikových tělesných lokalit).
IV.) Laboratorní vyšetření 17ti přesných zejména PCR laboratorních testů.

V.) Edukace na volné téma a zejména prevence a doporučená zdravotní opatření.
VI.) Předání dokumentace se slovní interpretací výsledků vyšetření.

*** Co vás zajímá:
Vyšetření rizikových papilomavirů

*

Případnou léčbu ve zdejší ordinaci si pacienti hradí zvlášť. Pacient však může být předán přímo do příslušné dermatovenerologické ordinace, protože případně pozitivní nálezy (kapavka, syfilis, HIV, lymfogranuloma venereum, hepatitidy) spadají ze zákona pod povinná hlášení. Kontrolní vyšetření po přeléčení si pacienti hradí samostatně.
Telefonicky nesdělujeme ani negativní výsledky, i ty předáváme pouze v písemné formě a pouze do vlastních rukou vyšetřeného pacienta.)

[VŠECHNA TATO VYŠETŘENÍ JSOU V LABORATOŘI DETEKOVÁNA SPOLEHLIVÝMI, CITLIVÝMI A PŘESNÝMI METODAMI PCR, které zjišťují přítomnost DNA patogenů sexuálně přenosných nemocí. SPOLUPRACUJEME VÝHRADNĚ JEN S AKREDITOVANÝMI LABORATOŘEMI ! Nepoužíváme laciné a nespolehlivé "papírkové testy"! Ty jsou ostatně i volně prodejné. Proto výsledky z našich kvalitních spolupracujících laboratoří se nedozvíte za 15 minut, ale celý komplex do 1 až 14 dní, tj. dle náročnosti jednotlivých laboratorních vyšetření. V případě pozitivního patologického nálezu ihned vyzýváme pacienta diskrétně k neodkladné návštěvě, ale jen osobně v ordinaci je informován o výsledku.

*** VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ PŘÁNÍ PACIENTŮ POJIŠŤOVNY NEHRADÍ, TATO VYŠETŘENÍ JSOU ZA PŘÍMOU PLATBU. Cena je odvislá od rozsahu klinického vyšetření v ordinaci a od aktuálních cen laboratoří a od rozsahu požadované zakázky pacientem. Výhodná je sleva na celý BALÍČEK. Vyšetření doporučujeme i při zjišťování příčin neplodnosti, nebo při bolestech při pohlavním styku aj.. I vztahové okolnosti po rizikovém chování z hlediska bezpečného sexu mají nemalý význam. Vše je zajištěno diskrétně a ošetřeno souhlasným podpisem Dohody včetně zásad GDPR a souhlasným podpisem pacienta na platebním dokladu za zakázku.
V ordinaci je pacient poučen o zákonných opatřeních,Trestní zákoník, zejm. §152 , situačně i depistážní šetření.
Cena velkého balíčku STD je 12800,-Kč + admin. + depistáž


Pokud pacient může prokázat rizikový sexuální kontakt s nakaženou osobou, nebo pacient již má klinické příznaky, pak doporučujeme navštívit přímo venerologickou ambulanci na kožní klinice, kde za těchto podmínek je pravděpodobnější, že některá vyšetření budou na účet zdravotní pojišťovny. Servisní screeningové vyšetření na vlastní přání pacienta zdravotní pojišťovny nehradí a tudíž jsou za přímou platbu. V naší ordinaci je jsou záznamy o vyšetření na pohlavní choroby naprosto diskrétní a zůstávají jen v ordinaci lékaře včetně negativních testů, tj. zcela bez záznamu pro zdravotní pojišťovny.
Pozn.: Všechny informace na webu jsou pouze informativní. Při první návštěvě naší ordinace vám budete informováni podrobně a můžete se na cokoliv zeptat.

*******

 • Testy na pohlavně přenosné choroby je vhodné absolvovat při obavách zejména po rizikovém sexuálním chování - vyšetření po rizikovém sexu!

 • Kdy jít na testy pohlavní choroby. Co byste měli vědět než se na test vydáte.

  Rychlé testy na mnoho různých nemocí jsou k dispozici na internetu. Rychlé testy na pohlavně přenosné choroby nemají pro většinu nemocí smysl, protože nejsou příliš spolehlivé. Obecně platí, že při podezření na pohlavně přenosnou chorobu je lepší konzultovat bezpečnou a spolehlivou diagnózu s lékařem.

 • Až do vyloučení pohlavní choroby byste neměli mít sexuální kontakty! Pamatuje na to zákon: § 155 Ohrožení pohlavní nemocí: Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  Doba, za kterou je možné uvedené infekce detekovat je různá, je odvislá od zpětné vypovídající hodnoty o přítomnosti patogenu v těle. Například u HIV je k prokázání negativity nutné dodržet minimálně 10 týdnů od posledního rizikového styku, neboť toto vyšetření neříká, že jste zdraví v danou chvíli, ale vypovídá o stavu před dvěma měsíci.
 • Aby bylo možné negativní výsledek brát za průkazný, je třeba brát v úvahu dobu, kterou je potřeba vyčkat, než se na test vydáte:
  INKUBAČNÍ DOBA A PŘÍZNAKY POHLAVÍCH CHOROB:

  Pozn.: Příznaky nemoci či zdravotního problému popsané v tomto článku se u každého mohou projevit jinak. V každém případě konzultujte své zdravotní potíže vždy s lékařem v jeho ordinaci.

PAMATUJTE !!!

V případě prokázání, nebo podezření na pohlavně přenosnou chorobu, až do potvrzení účinného zaléčení a vyléčení, jste potenciálními přenašeči a můžete ohrozit své partnerky - partnery. MÁTE-LI KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, nebo jste měli rizikový pohlavní styk s prokazatelně nemocnou osobou, pak neprodleně navštivte přímo venerologickou ambulanci v nejbližší nemocnici na kožním oddělení. V takovém případě je vyšetření plně nebo částečně na účet zdravotní pojišťovny.

ZE ZÁKONA V ČR POVINNÉMU HLÁŠENÍ PODLÉHAJÍ TYTO POHLAVNÍ CHOROBY:

HIV (AIDS), virové hepatitidy, syfilis, gonorrhoea (kapavka), ulcus molle (měkký vřed),chlamydiové infekce, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, pediculosis, scabies (svrab). Dispenzarizace a evidence pozitivních nálezů těchto pohlavních nemocí se předává do kompetence dermatovenerologie. a léčba je ze zákona povinná - Pokud tak pacient neučiní, nebo přenosná onemocnění zamlčí,jeho konání může byt chápáno jako trestný čin podle § 155 zákona č. 40/2009.

Další informace a zajímavosti:

 • (Pozn.!!Nezaměňovat vyšetření HPV vyšetření s vyšetřením na herpetické infekce!
  Vyšetření na herpetické infekce je třeba řešit ve specializované ambulanci odběrem do speciálních přenosných medií a do laboratoře specializované na herpetické infekce, obvykle specializované kožní a venerologické ambulance).
  V těchto případech (HPV) při pozitivním nálezu je si třeba, aby si pacient zajistil další léčbu u svého ošetřujícího registrujícího lékaře gynekologa , urologa. Očkování provádí očkovací centra.

CO VÁS ZAJÍMÁ

 • VYŠETŘENÍ RIZIKOVÝCH PAPILOMAVIRŮ

  HPV testy připravujeme s začátkem roku 2023. Stěr z ústí močové trubice při tělesném vyšetření. Cena velmi orientačně je cca 1500 až 2000Kč včetně cíleného gynekologického nebo andrologického vyšetření za jeden vzorek odebraný z hrdla děložního čípku, z ústí močové trubice penisu, z úst z patrových oblouků a jiných rizikových lokalit. Cena bude odvislá od rozsahu klinického vyšetření a od aktuálních cen laboratoří. Vyšetření rizikových typů HPV může být vhodné i pro muže, kteří mohou být nejen přenašeči. [Podrobné informace v odkazu zde:

 • Očkování na HPV (žen i mužů) doporučujeme v očkovacích centrech

  Smysl testování na HPV u mužů je sice lehce diskutabilní, ale má svůj důležitý význam. Diskutabilní je, protože až dlouhodobá HPV infekce vede ke klinicky diagnostikovatelným změnám v tkáních. Proto pro muže neexistuje předepsané screeningové vyšetření na HPV. Zřejmě i vzhledem k faktu, že infekci HPV nelze léčit. Lze pouze odstranit až klinické tkáňové projevy. Na rozdíl od ženské populace, kde je zaveden screening rakoviny děložního čípku, není pro muže možný žádný takový screening, tj. systém včasného vyhledávání počátečních stádií HPV onemocnění. Infekce HPV však může časem dojít i do stádia zhoubného tumoru a proto má důležitý význam očkování proti HPV i u mužů. Proto většina vyspělých států hradí očkování i chlapcům. Je tomu tak i u nás, pojišťovny hradí očkování 13tiletým chlapcům. Toto očkování je jednak ochrání infekcí se všemi důsledky a očkovaní se dále nemusí bát, že přenesou HPV infekci na svou budoucí partnerku. Očkování dívek i chlapců zvyšuje kolektivní imunitu, která obecně vede k snížení výskytu viru v populaci. Očkovat proti HPV má smysl i po zahájení sexuálního života. I poté si i muži výrazně sníží riziko rozvoje HPV onemocnění.

  Očkování mužů na HPV

  je diskutabilní, protože po započetí sexuálního života již nemusí splnit plnohodnotný efekt. Ale i částečný efekt má význam (muži bývají často přenašeči infekce aniž by měli klinické příznaky) a za tímto účelem, zda očkovat, je dobré informovat se přímo v očkovacím centru.

 • Gynekologie a papilomaviry
 • Kolik Mužů prošlo vaší ložnicí?
 • Nebojte se sexu. Sex je krásný a zdraví prospěšný, ale nekontrolovaný sex přináší svá rizika.
 • MUTOVANÁ KAPAVKA - NOVÁ GLOBÁLNÍ HROZBA !?
  Sex je vždycky riziko! Nepodceňovat ! Udělejte si sex zdravější a krásnější
 • Erotická dovolená a rizikový sex ?
 • Rizikový může být i orální sex
 • Reakce na ČETNÉ DOTAZY - OPIČÍ NEŠTOVICE - odkaz

TEL - MOBIL: 731 031 627

vytisknoutzpět