SEXUOLOGIE - BRNO > Články sexuologie Brno > Pohlavní choroby - vyšetření, léčba, test

Pohlavní choroby - vyšetření, léčba, test

VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY - STD

( kapavka, syfilis, chlamydie, HIV, hepatitida C aj.) SEX BRNO
Příznaky pohlavních chorob
JAK PROBÍHÁ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ - úvodní

 • TEST NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI JE VHODNÉ ABSOLVOVAT PŘI OBAVÁCH PO RIZIKOVÉM SEXUÁLNÍM CHOVÁNÍ

  Kdy jít na testy pohlavní choroby. Co byste měli vědět než se na test vydáte. Vyšetření. Léčba.

  Doba, za kterou je možné uvedené infekce detekovat je různá, je odvislá od zpětné vypovídající hodnoty o přítomnosti patogenu v těle. Například u HIV je k prokázání negativity nutné dodržet minimálně 10 týdnů od posledního rizikového styku, neboť toto vyšetření neříká, že jste zdraví v danou chvíli, ale vypovídá o stavu před dvěma měsíci. Aby bylo možné negativní výsledek brát za průkazný, je třeba brát v úvahu dobu, kterou je potřeba vyčkat, než se na test vydáte - inkubační doba:

 • AIDS, HIV 2-3 měsíce, negatívní vyšetření je nezbytné za 6 měsíců zopakovat
 • HBsAg (antigen hepatitidy B) 50-180 dní
 • HCV (antigen hepatitidy C) 2 týdny až 6 měsíců, přičemž nejčastěji to bývá 6 - 9 týdnů
 • kapavka 2 - 8 dní, u mužů 2 - 5 dní
 • syfilis 4-6 týdnů
 • chlamydie 7-21 dní

  ****************************************************************************************************************
  Další nálezy a choroby, která se mohou i situačně zjistit při klinickém tělesném vyšetření a dalším labor. vyšetření, případně dalším vyšetřením na specializovaných odděleních: dermatovenerologie, gynekologie, urologie, sexuologie, ambulance tropické medicíny aj. :

 • venerický lymfogranulom 7-21 dní
 • Trichomoniáza inkubační doba je 4-20dní, a(! usnadňuje vniknutí HIV infekce)
 • filcky, muňky 1-3 týdny
 • kondylomata, genitální bradavice, fíčky 6 týdnů až 8 měsíců
 • měkký vřed / ulcus molle 4-7 dní, (! zvyšuje riziko přenosu viru HIV)
 • mykotické onemocnění třísel do 1 týdne a zejména při oslabení organismu
 • vaginální mykóza často recidivuje
 • granuloma inguinale bývá přivezena ze subtropických a tropických lokalit (Karibik aj.), Calymmatobacterium granulomatis

Pamatujte!!!
Po celou tuto dobu a až do řádného přeléčení jste potenciálními přenašeči a můžete ohrozit své partnerky - partnery. MÁTE-LI KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, nebo jste měli rizikový pohlavní styk s prokazatelně nemocnou osobou, pak neprodleně navštivte přímo venerologickou ambulanci v nejbližší nemocnici na kožním oddělení. V takovém případě je vyšetření na účet zdravotní pojišťovny.
Pozitivní nálezy podléhají zákonnému hlášení a léčba je ze zákona povinná - Zákonná opatření boje s STD.

VYŠETŘENÍ PO RIZIKOVÉM SEXU!
VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ PŘÁNÍ PACIENTŮ POJIŠŤOVNY NEHRADÍ, TATO VYŠETŘENÍ JSOU ZA PŘÍMOU PLATBU.

Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří a od rozsahu požadované zakázky pacientem. V naší sexuologické ordinaci je cena dle rozpisu požadovaných základních a cílených laboratorních vyšetření cca 9980Kč. Výjimečně je možno požadovat finanční jistinu na případné rozočkování laboratoří.
V uvedené ceně jsou zahrnuty:
a) 2 až 3 návštěvy pacienta v ordinaci lékaře včetně úvodního vyšetření
b) včetně tělesného vyšetření,
c) odběry rizikového biologického materiálu,
d) soubor laboratorních vyšetření,
e) edukace lékaře s pacientem s předáním výpisu z dokumentace včetně laboratorních protokolů.

Pokud má pacient klinické příznaky a může potvrdit rizikový kontakt, pak doporučujeme absolvovat toto vyšetření přímo na kožní klinice ve venerologické ambulanci, kde je za těchto podmínek pravděpodobné, že vyšetření bude na účet zdravotní pojišťovny. V naší sexuologické ordinaci je vyšetření STD bráno jako servisní vyšetření a screening na vlastní přání pacienta a tyto služby zdravotní pojišťovny nehradí a tudíž jsou za přímou platbu.
Uvedená sdělení jsou zde pouze informativní. Při úvodním vyšetření v sexuologické ordinaci (hradí se zvlášť a je součástí uvedené ceny) vám lékař vysvětlí rizika a podrobně sdělí možnosti a formy vyšetření na pohlavně přenosné choroby - STD a podá vám informaci o cenách.

 • Při obavách z pohlavní nákazy vyšetření na přání pacienta je mimo úhradu zdravotní pojišťovnou!. Cena za vyšetření je odvislá od aktuálních cen laboratoří a od rozsahu zakázek od pacienta cílených na jednotlivá STD a vyšetření v ordinaci. Orientačně za komplex laboratoří a cílené ambul. vyšetření je cca 5 až 15 tis.Kč. Pro případ rozočkování a rozšíření vyšetření + záloha 5000,-Kč, vratná, pokud si tuto zálohu nezaúčtuje laboratoř, která o tomto rozhoduje dle výsledku vyšetření. K ceně je nutno přičíst výkony provedené v ordinaci, např.: edukace s lékařem, rizikové odběry a případná tělesná vyšetření dle individuálně dohodnuté zakázky. Vše je ošetřeno závaznou dohodou - zakázkou proti podpisu platebního dokladu. Vyšetření lze dále rozšířit o žloutenky, mykotická onemocnění atp.
  Chcete-li vyšetřit pouze test AIDS, můžete si test zakoupit sami v lékárně cca za 400-500Kč. Je však méně spolehlivý než vyšetření z ordinace a v akreditované laboratoři. Jistotu však získáte až po opakovaném vyšetření po 6ti měsících vyšetřením v akreditované laboratoři. U nás po absolvování tohoto vyšetření v případě vašeho zájmu můžete obdržet certifikát o vyšetření HIV - AIDS v anglickém jazyce od akreditované laboratoře.

Užitečné informace:
Užitečné kontakty pro HIV pozitivní

vytisknoutzpět