SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> Pohlavní choroby - diskrétní vyšetření, spolehlivé a přesné testy, (...)

Pohlavní choroby - diskrétní vyšetření, spolehlivé a přesné testy, léčba

SEX BEZPEČNĚ
VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY - STD

DISKRÉTNÍ SEXUOLOGICKÁ ORDINACE tel. 731 031 627

Erotická dovolená a rizikový sex ?

Rizikový může být i orální sex


JAK PROBÍHÁ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ - úvodní

 • TEST NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI JE VHODNÉ ABSOLVOVAT PŘI OBAVÁCH PO RIZIKOVÉM SEXUÁLNÍM CHOVÁNÍ - vyšetření po rizikovém sexu! STD, tj. Sexually Transmitted Diseases, tj. sexuálně přenosné nemoci
  Nepoužíváme laciné a nespolehlivé "papírkové testy"! Ty jsou ostatně i volně prodejné. Proto výsledky z našich kvalitních spolupracujících laboratoří se nedozvíte za 15 minut, ale celý komplex do 3 až 10 dní, tj. dle náročnosti jednotlivých laboratorních vyšetření.
  Spolupracujeme pouze s CERTIFIKOVANÝMI LABORATOŘEMI. Kromě kultivačních testů jsou součástí laboratorní diagnostiky i přesné a spolehlivé PCR - LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ, která zjišťují přítomnost DNA patogenů pro sexuálně přenosné nemoci.

  Kdy jít na testy pohlavní choroby. Co byste měli vědět než se na test vydáte. Vyšetření. Léčba.

  Až do vyloučení pohlavní choroby byste neměli mít sexuální kontakty! Pamatuje na to zákon: § 155 Ohrožení pohlavní nemocí: Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  Doba, za kterou je možné uvedené infekce detekovat je různá, je odvislá od zpětné vypovídající hodnoty o přítomnosti patogenu v těle. Například u HIV je k prokázání negativity nutné dodržet minimálně 10 týdnů od posledního rizikového styku, neboť toto vyšetření neříká, že jste zdraví v danou chvíli, ale vypovídá o stavu před dvěma měsíci. Aby bylo možné negativní výsledek brát za průkazný, je třeba brát v úvahu dobu, kterou je potřeba vyčkat, než se na test vydáte - inkubační doba a Příznaky pohlavních chorob:

 • AIDS, HIV 2-3 měsíce, negatívní vyšetření je nezbytné za 6 měsíců zopakovat
 • HBsAg (antigen hepatitidy B) 50-180 dní
 • HCV (antigen hepatitidy C) 2 týdny až 6 měsíců, přičemž nejčastěji to bývá 6 - 9 týdnů
 • kapavka 2 - 8 dní, u mužů 2 - 5 dní
 • syfilis 4-6 týdnů
  Až tisíc Čechů ročně se nakazí syfilis - odkaz
 • chlamydie 7-21 dní

  ****************************************************************************************************************
  Další nálezy a choroby, která se mohou i situačně zjistit při klinickém tělesném vyšetření a dalším labor. vyšetření, případně dalším vyšetřením na specializovaných odděleních: dermatovenerologie, gynekologie, urologie, sexuologie, ambulance tropické medicíny aj. :

 • venerický lymfogranulom 7-21 dní LGV-odkaz
 • Trichomoniáza inkubační doba je 4-20dní, a(! usnadňuje vniknutí HIV infekce)
 • filcky, muňky 1-3 týdny
 • kondylomata, genitální bradavice, fíčky 6 týdnů až 8 měsíců
 • měkký vřed / ulcus molle 4-7 dní, (! zvyšuje riziko přenosu viru HIV)
 • mykotické onemocnění třísel do 1 týdne a zejména při oslabení organismu
 • vaginální mykóza často recidivuje
 • granuloma inguinale bývá přivezena ze subtropických a tropických lokalit (Karibik aj.), Calymmatobacterium granulomatis

Pamatujte!!!
Po celou tuto dobu a až do řádného přeléčení jste potenciálními přenašeči a můžete ohrozit své partnerky - partnery. MÁTE-LI KLINICKÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, nebo jste měli rizikový pohlavní styk s prokazatelně nemocnou osobou, pak neprodleně navštivte přímo venerologickou ambulanci v nejbližší nemocnici na kožním oddělení. V takovém případě je vyšetření na účet zdravotní pojišťovny.
Pozitivní nálezy podléhají zákonnému hlášení a léčba je ze zákona povinná - Pokud tak pacient neučiní, jeho konání může byt chápáno jako trestný čin podle § 155 zákona č. 40/2009.
*- Důležité informace pro muže i ženy - DOVOLENÁ, CHLAMYDIE, HPV INFEKCE A JINÉ - odkaz:

PŘI RIZIKOVÉM SEXUÁLNÍM STYKU MŮŽE JÍT O ŽIVOT

VYŠETŘENÍ PO RIZIKOVÉM SEXU!

VYŠETŘENÍ NA VLASTNÍ PŘÁNÍ PACIENTŮ POJIŠŤOVNY NEHRADÍ, TATO VYŠETŘENÍ JSOU ZA PŘÍMOU PLATBU. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří a od rozsahu požadované zakázky pacientem. V naší sexuologické ordinaci je cena dle výše uvedeného rozpisu požadovaných základních a cílených laboratorních vyšetření včetně komplexního vyšetření lékařem (včetně tělesného vyšetření včetně vyšetření pohlavních orgánů) cca 11 tis.Kč. Výjimečně je možno požadovat finanční jistinu na případné rozočkování laboratoří.

V ceně za soubor vyšetření je obsaženo:

a) 2 až 3 návštěvy pacienta v ordinaci lékaře včetně úvodního vyšetření
b) komplexní vyšetření lékařem včetně tělesného vyšetření a vyšetření pohlavních orgánů,
c) odběry rizikového biologického materiálu,
d) soubor spolehlivých laboratorních vyšetření, včetně přesných a citlivých metod PCR stanovením přítomnosti DNA patogenů
e) edukace - informování pacienta o zákonných opatřeních,Trestní zákoník, zejm. §152
f) edukace lékaře s pacientem s předáním výpisu z dokumentace včetně laboratorních protokolů.

Pokud má pacient klinické příznaky a může potvrdit rizikový kontakt, pak doporučujeme absolvovat toto vyšetření přímo na kožní klinice ve venerologické ambulanci, kde je za těchto podmínek pravděpodobné, že vyšetření bude na účet zdravotní pojišťovny. V naší sexuologické ordinaci je vyšetření STD bráno jako servisní vyšetření a screening na vlastní přání pacienta a tyto služby zdravotní pojišťovny nehradí a tudíž jsou za přímou platbu.
Uvedená sdělení jsou zde pouze informativní. Při úvodním vyšetření v sexuologické ordinaci (hradí se zvlášť a je součástí uvedené ceny) vám lékař vysvětlí rizika a podrobně sdělí možnosti a formy vyšetření na pohlavně přenosné choroby - STD a podá vám informaci o cenách.

Zakázku výše uvedeného STD screeningu je možno rozšířit o další vyšetření

na stále častěji žádaná vyšetření rizikových papilomavirů HPV(stěr z ústí močové trubice při tělesném vyšetření) a další vyšetření na STD herpetické infekce (tělesné vyšetření a laboratorní vyšetření z odbrané krve), (pozn.! nezaměňovat tato dvě samostatná onemocnění). Ceny jsou odvislé od rozsahu vyšetření a od cen jednotlivých laboratoří - sdělíme při aktuální návštěvě před odběrem biologického materiálu - stěr a krev.)

Vyšetření rizikových typů papilomavirů HPV

- velmi přesné vyšetření stanovené na základě PCR průkazu přítomnosti DNA těchto patogenů. Tj. jedno z vyšetření prevence rakoviny děložního hrdla, ale i penisu, úst a hrdla aj. To znamená, že vyšetření rizikových typů HPV je vhodné i pro muže, kteří mohou být nejen přenašeči. Podrobné informace v odkazu zde:

Očkování na HPV (žen i mužů) doporučujeme v očkovacích centrech

Očkování mužů na HPV

je již diskutabilní, protože po započetí sexuálního života již nemusí splnit plnohodnotný efekt. Ale i částečný efekt má význam (muži bývají často přenašeči infekce aniž by měli klinické příznaky) a za tímto účelem, zda očkovat, je dobré informovat se přímo v očkovacím centru.

Chcete-li vyšetřit pouze test AIDS, můžete si test zakoupit sami v lékárně cca za 400-500Kč. Je však méně spolehlivý než vyšetření z ordinace a v akreditované laboratoři. V každém případě jistotu však získáte až po opakovaném - druhém vyšetření po 6ti měsících vyšetřením v akreditované laboratoři.
.

 • Při obavách z pohlavní nákazy vyšetření na přání pacienta je mimo úhradu zdravotní pojišťovnou!. Cena za vyšetření je odvislá od aktuálních cen laboratoří a od rozsahu zakázek od pacienta cílených na jednotlivá STD a vyšetření v ordinaci. Orientačně za celý komplex laboratoří, úvodní sexuologické vyšetření a celkem za komplex 3 návštěv s ambulantním vyšetřením cíleně na STD, je cena za tento komplex vyšetření u nás cca 10 tis.-Kč. Vše je zajištěno diskrétně a ošetřeno závaznou dohodou včetně zásad GDPR a zakázkou proti podpisu platebního dokladu.

vytisknoutzpět