CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

Naší prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb. Proto poskytujeme nadstandard i mimo výkony poskytované zdravotními pojišťovnami. Ordinuje v oborech erudovaný lékař - atestovaný specialista. *Jak probíhá sexuologické vyšetření
www SEXUOLOGIE * www GYNEKOLOGIE * www SPERMIOGRAM * www VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY - STD

Diskrétní odborné ordinace

MOBIL:731 031 627
TEL: 549 256 561

SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
úvodní i kontrolní
JE HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
ZPMVČR a VoZP

CENÍK JE URČEN PRO SAMOPLÁCE
a pro nadstandardní služby

Úhrady placených výkonů jsou u nás
pouze za přímou platbu.
PLATEBNÍ KARTY NEBEREME !


Svým závazným i telefonickým objednáním na den a časovku a také vstupem do ordinace lékaře nebo předáním biologického materiálu

PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS

s aktuálními cenovými kalkulacemi včetně plateb za nevyužité vyšetření. Ceník je dostupný na www.sexuologie-brno a v písemné formě na vyžádání přímo v ordinaci.

První návštěva
je účtována jako úvodní sexuologické vyšetření a to včetně požadavku "jen konzultace". I při poradenství nebo konzultaci je třeba vycházet z informací získaných minimálně z anamnézy a z rozboru partnerské vztahové a sexuální situace. A to je již obsah základního úvodního sexuologického vyšetření.

Zrušení objednaných termínů
kontrol a úvodních vyšetření (i telefonicky ) tolerujeme pouze 2 pracovní dny předem, jinak požadujeme platbu za nevyužité vyšetření! Na sms nereagujeme! Poplatek za nevyužité objednané sexuologické vyšetření na časovku: 50% z předpokládané ceny. Avšak minimálně však 500,-Kč a za nevyužité úvodní vyšetření 1800,-Kč. V případě 2x opakované pacientem nevyužité objednané návštěvy ordinace, tyto pacienty již neobjednáme!
Za nevyužité zálohově objednané specializované výkony (např. PPG) se záloha nevrací!

***

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE
Kliknutím na níže uvedené odkazy se dostanete na řádek s podrobnými informacemi o obsahu výkonů:

 • ROZŠÍŘENÍ O CELKOVÉ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ: + 1200,-Kč
  Je poskytováno pouze současně s komplexním sex.vyšetřením.
 • Rozšíření o tělesné andrologické vyšetření: 600 až 1000,-Kč
  Je poskytováno pouze současně s komplexním sex.vyšetřením.
 • Rozšíření o tělesné základní gynekologické vyšetření: 800 až 1000,-Kč

******************************************

 • ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 2950,-Kč

  Časovka do 60 až 90 min. včetně 30 minut na zápis zdravotnické dokumentace lékařem
  T.j. úvodní komplexní vyšetření, nebo opakované komplexní vyš. po více než 1 roce. Mj. obvykle podrobná anamnéza, rozbor partnerské vztahové a sexuální situace, základní tělesné vyšetření pohlavních orgánů, situační doporučení s vysvětlením možností a forem diagnostického a léčebného postupu, aj. Obvykle je vhodné následně absolvovat rozšířené tělesné vyšetření včetně základního vyšetření sex.-andrologického.
  Pozor: Úvodní sexuologické vyšetření (kód 39021) pojišťovny hradí pouze 1x za dobu 350+1 dnů bez ohledu na lékaře a místo. Tj. v době kratší než 350+1 den od poslední návštěvy u jiného lékaře sexuologa se hradí úvodní vyšetření na místě přímou platbou dohodou. Následné kontroly a cílená vyšetření jsou pak již na účet zdr. pojišťovny. V tomto smyslu je pacient/ka vědom si právních důsledků, podepisuje čestné prohlášení.

 • ROZŠÍŘENÍ O CELKOVÉ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ: + 1200,-Kč

  Je poskytováno pouze současně s komplexním sex.vyšetřením. Je-li vyšetření realizováno mimo návaznost na úvodní komplexní vyšetření, pak se připočítává výkon a platba minimálně za cílené vyšetření!
  (Tj. rozšířené tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření o prvky ambul. vyšetření z oborů: interna, chirurgie, neurologie aj. Vyšetření je zaměřeno i na vyloučení vážných onemocnění, která mohou ovlivňovat sexuální poruchy, nebo komplikovat léčbu.)
  Tělesné sex.- andrologické vyšetření: + 600 až 1000,-Kč
  Tělesné sex.- gynekologické vyšetření + 800 až 1000,-Kč

 • ROČNÍ KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSKYTUJEME NAŠÍM PACIENTŮM SE SLEVOU 1000,-Kč,

  Sleva je poskytnuta za předpokladu, že pacient absolvoval u nás rozšířené tělesné vyšetření s komplexním ročním vyšetřením za dobu kratší než 12+1 měsíc. Po promeškání uvedených termínů je roční vyšetření již účtováno za plnou cenu komplexního vyšetření úvodního + tělesného!

 • CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 2000-Kč

  do 60minut, tj. od 20 do 40 min. čistého času, lékař má z každých 30min. 10 min. na administrativu. Pozn.: Nelze poskytnout jako úvodní vyšetření !
  a) Vyšetření s novou problematikou, např. doporučení dalších diagnostických metod s vysvětlením nebo vyhodnocení nových hodnot vyšetření s edukací. Změna léčebného postupu nebo medikace s podrobným poučením pacienta.
  b) Vyšetření po více než 6ti měsících od posledního vyšetření
  c) Edukace se situační, racionální a podpůrnou psychoterapiínebo se sexonácvikovou terapií do 60 minut (40+20min.)

 • KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 880,-Kč.

  Časovka do 30 minut (do 20 min. +10 min. administrativa)do 3 až 6ti měs. po vyš. předchozím.
  Nad 20 minut se platba zvyšuje, tj. přičítá se. Nad 30 (40)min je účtováno již vyšetření rozšířené nebo přímo cílené.

 • ROZŠÍŘENÉ KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 1390,-Kč

  účtované výjimečně dle náročnosti vyšetření namísto 2000Kč za cílené vyšetření. Obecně všechna vyšetření absolvovaná po více než 4 až 6 měs. případně vyšetření nad 20 min. nejsou-li již účtována jako vyšetření kontrolní.Např.: * S vyhodnocením předchozích výsledků je třeba rozšířit laboratorní vyšetření dalším odběrem biologického materiálu (obvykle za dobu kratší než 4-6 měs. od poslední návštěvy).
  *Edukace nad novými patologickými výsledky vyšetření.
  *Edukace s poučením při změně medikace..
  *Rozšíření o krátkou situační a racionální psychoterapie.

 • MINIMÁLNÍ KONTAKT - KRÁTKÁ EDUKACE REGISTROVANÉHO PACIENTA S LÉKAŘEM
  (TELEFONICKY nebo výjimečně v ordinaci): 400,- Kč

  V případě telefonátu pacienta je toto účtováno do salda. Časovka 5 až 15 minut včetně 10 min. na administrativu lékaře k povinnému podrobnému zápisu do dokumentace. Krátká edukace např. na přání pacienta, nebo vystavení stručného dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, ale NE výpis z dokumentace..

 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM 2x 4000,-Kč

  2 sady cca á 4000,-Kč včetně přidružených výkonů včetně psychoterapie. Celkem cca 5 až 6 hodin práce lékaře, včetně cca 2 až 2,5 hod. měření a edukace s pacientem. Pacient podepisuje informovaný souhlas.
  Toto vyšetření nelze poskytovat samostatně a před tímto vyšetřením je třeba absolvovat úvodní sexuologické vyšetření. Vyšetření je pouze za přímou platbu. Laboratorní PPG měření lékařem - je nutno připočítat přítomnost lékaře a další lékařské výkony - viz níže. Pacient je včetně laboratorního PPG vyšetření s lékařem minimálně 2 až 2,5 hodiny i více. Po ukončení měření je pacient lékařem informován o předběžných výsledcích vyšetření a s tímto současně s lékařem absolvuje pocitový rozbor a situační psychoterapii. Tento soubor vyšetření má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický.
  (Odchodem pacienta výkon pro lékaře nekončí, lékař grafy měří a dále zpracovává, celkem 4-5 hod, vyšetření upřesňuje a uvádí do podrobné písemné protokolární formy. (Pozn.: Práce lékaře dle Kalkulačních listů VZP je cca 4 hod za 1 PPG bez psychoterapie.)
  KOMPLEX VŠECH TĚCHTO VÝKONŮ: 2x PPG vyšetření + psychoterapie je u nás za uvedenou výhodnou cenu:
  Tj.:
  * 2x PPG projekce s měřením a vyhodnocení lékařem (5h práce)
  * lékař u laboratorního výkonu (1,5h práce)
  * sdělení předběžných výsledků vyšetření a nastínění možností a forem léčby
  * pocitový rozbor se situační psychoterapií podpůrnou a racionální s využitím situace ihned po měření, kdy má pacient ještě vše v pocitové paměti a může s tímto vědomě i nevědomě pracovat (cca 1h práce)

  Vzhledem k časové náročnosti PPG vyšetření objednáváme pacienty na toto vyšetření pouze závazně proti nevratné 50% záloze na platebním dokladu písemně vázané na neměnnou závaznou časovku na den a hodinu objednanou pacientem a na základě podrobného poučení pacienta lékařem. Pacient podepisuje Informovaný souhlas.

***

PLODNOST:
SCREENING FERTILITY
A
SCHOPNOSTI SEXUÁLNÍ AKTIVITY MUŽE:

Rozborem ejakulátu se hodnotí množství, pohyblivost, stavba spermií a četné další hodnoty sdělující možnosti úspěšnosti početí. V naší ordinaci obdržíte o vyšetření podrobný písemný protokol obsahující i vyjádření k pravděpodobnosti oplození a doporučení další léčby. Biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete přinést i z domu v čisté lékovce (neomývat saponáty!), nebo lépe přinést ve sterilní zkumavce, kterou si zakoupíte v lékárně.

DOPORUČENÍ:
S CÍLEM VYLOUČIT TĚLESNÉ A FUNKČNÍ VADY, ZEJMÉNA VARLAT, JAKO PŘÍČINU NEPLODNOSTI, JE DIAGNOSTICKY PŘÍNOSNÉ SOUČASNĚ S VYŠETŘENÍM SPERMIOGRAMU ABSOLVOVAT I TĚLESNÉ SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (tj. varianta C viz níže)
, ale respektujeme případné přání klienta realizovat jen laboratorní vyšetření A nebo B.

Všechna vyšetření se hradí zálohově při první návštěvě za účelem vyšetření spermiogramu.

 • BALÍČEK VYŠETŘENÍ TŘÍ - STD PATOGENŮ
  UREAPLASMA species, MYCOPLASMA genitalium, CHLAMYDIA trachomatis

  které často mohou být mimo jiné i jednou z příčin špatných hodnot spermiogramu a poruchy plodnosti muže i celého páru. (Poskytujeme pouze současně s vyšetřením spermiogramu.) V případě zájmu pacienta ke všem variantám zakázek A,B,C je možno si současně s vyšetřením spermiogramu tato vyšetření 3 patogenů STD připlatit + 3000,-Kč + odstavec níže.

Při požadavku 3-STD patogenů je třeba předem absolvovat minimálně cílené sexuologické vyšetření. Celý tento komplex vyšetření se hradí při první návštěvě s těmito zakázkami.
V případě širšího zájmu je u nás možnost objednat si samostatně i celý komplex vyšetření na pohlavně přenosná onemocnění Balíček celkem na 18 STD patogenů - původců pohlavně přenosných chorob přesnou a spolehlivou laboratorní PCR metodou.
Ceník VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU - SPG

(nebo u ženy vyšetření postkoitálního testu - PCT, kdy se připočítává platba za gynekologické vyšetření)
Všechny varianty balíčků spojených s vyšetřením spermiogramu hradí pacient zálohově při zadání zakázky.

 • A)
  LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU 2400,-Kč

  To jsou 2 návštěvy bez STD a bez edukace.
  1.)Krátká konzultace s lékařem při předávání biologického materiálu a platbě za dohodnutou zakázku.
  2.)Při druhé osobní návštěvě předává obvykle sestra pacientovi písemný protokol proti podpisu a to do vlastních rukou pacientovi, tj. bez edukace s lékařem. Protokol již obsahuje podrobné písemné vyjádřením lékaře s doporučením dalších možností diagnostiky a léčby, nebo dalšího řešení.
  Pozn.:Vzhledem ke 2 návštěvám je verze A náročnější a tudíž i dražší než expres verze B.

  .
  V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat pak samostatně na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření.
  Nebo si můžete objednat návštěvu s cílenou edukací za + cca 2000,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta.

 • B)
  EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
  (bez STD) za 2200,-Kč

  se zasláním protokolu e-mailem na pacientem požadovanou adresu dle podmínek GDPR. Protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby. Dodáno obvykle do 4 až 8 hodin.
  Možno si objednat samostatný termín na den a časovku k osobní edukaci s lékařem - jako v bodě A.
  Plodnost není nejvhodnější hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií bez osobního a bez andrologického vyšetření pacienta. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby.
  Následně je vhodné uvažovat i o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, protože fertilizační biologické potenciály muže a ženy se mohou kumulovat, ale častěji v lepším případě i vzájemně kompenzovat. Mimo uvedené nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp. Se vyhodnocením vaší fertility vás lékař poučí o možnostech a formách další léčby včetně doporučení centra asistované reprodukce.

 • Dle závěrů výše uvedených vyšetření je možno uvažovat o vhodnosti DOPLNĚNÍ VYŠETŘENÍ:
  * Tumor-markerů prostaty - PSA ( je již součástí vyšetření ve variantě D) * Často bývá také vhodné podstoupit vyšetření HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, nejlépe u muže i ženy.

  CENY jsou po dohodě lékař - pacient se zohledněním předchozích vyšetření a návštěv a se zohledněním aktuálních cen laboratoří + klinická vyšetření a edukace. Pacient je vždy informován aktuálně před platbou bezprostředně před odběrem krve a biologického materiálu. Odběrem krve a biologického materiálu a zálohovou platbou dává pacient souhlas s cenovou relací za všechny objednané výkony.

  *** STD ***

  VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI:

  [

  AKCE !

  VYŠETŘENÍ NA POHLAVNÍ CHOROBY - SCREENING - LABORATORNÍ BALÍČEK NA 18 PATOGENŮ STD + KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACI: 11900,-Kč.
  A v případě zájmu současně včetně vyšetření spermiogramu s 50% slevou na verze A nebo B. Vyšetření na STD - pohlavně přenosná onemocnění - pohlavní choroby. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří a služeb v ordinaci. Poskytujeme pouze uvedenýscreeningový soubor vyšetření, (nikoliv jednotlivé vyšetření samostatně), tj. poskytujeme níže uvedený KOMPLEX - KLINICKÉ VYŠETŘENÍ + KOMPLEX LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ za cca 11900,-Kč, tj. 2 (možno využít až 3) návštěvy ordinace: Soubor vyšetření včetně administrativy obsahuje:
  1) úvodní sexuologické vyšetření zaměřené na STD včetně depistáže se zohledněním legislativy, kterému předchází nezbytná písemná Dohoda včetně GDPR
  2) tělesné vyšetření
  3) návštěva s odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením
  4) soubor 18ti laboratorních vyšetření včetně přesné a citlivé metody PCR stanovením patogenů dle jejich DNA v biologickém materiálu. Více viz samostatný článek STD
  5) 1x vyšetření s interpretací výsledků (obvykle se jedná o 2. nebo 3. návštěvu obsahem a samostatnou cenou odpovídající kontrolnímu až cílenému vyš.)
  6) poučení o zákonných opatřeních při STD a poučení o předcházení STD
  7) protokol s výpisem a vyhodnocením uvedených vyšetření

  Případná léčba je doporučena k řešení do specializované venerologické ambulance (krajské nebo okresní nemocnice dle spádu), zejména v případě onemocnění s povinností hlášení. Léčbu bez povinnosti hlášení poskytovanou v privátní ordinaci si pacienti připlácejí jako cílené sexuologické vyšetření a to včetně následných kontrolních vyšetření včetně kontrolního laboratorního vyšetření - hradí se předem zálohově při odběru biologického materiálu.

***
 • INFORMATIVNÍ POHOVOR (ne vyšetření) S BLÍZKÝMI OSOBAMI PACIENTA 1450 až 2000,-Kč

  Časovka 20 až 40 minut včetně 10ti minut na zápis). Lze realizovat pouze proti předložení písemného a ověřeného souhlasu pacienta.

 • Krácený minimální kontakt pacienta ve zdrav. zařízení do 3-10 minut (+čas na adm. dokumentace) 50,-Kč až 400,-Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA PŘÁNÍ PACIENTA: od 1400,-Kč

  Časovka za každých započatých každých 40 minut + za každých započatých 30 min. + 50,-Kč za každou stranu písemnosti.
  Jedná se o výpis z dokumentace na přání pacienta, tj. za úhradu jako samoplátci. Výpis se objednává proti nevratné záloze předem, předání pak dohodou na den a časovku)

 • Požádá-li jiný lékař písemně o zaslání výpisu pacienta (pojištěnce s námi smluvní pojišťovny v době realizace vyšetření) na adresu jeho ordinace, hradí výpis smluvní pojišťovna. Pacient však musí k požadavku výpisu poskytnou písemný souhlas osobně v sex. ordinaci včetně sepsání protokolu GDPR. Tj. + administrační poplatek 250,-Kč. (Není-li výpis na vlastní žádost pacienta, registrovaným Výkony 01040 (do 30 min.) hradí smluvní zdr. pojšťovna. Ostatní za přímou platbu 1400,-Kč jak je uvedeno výše)
 • EDUKACE LÉKAŘE JINOU POVĚŘENOU OSOBOU cca 3000,-Kč

  proti řádnému písemnému dokladu stvrzeným a notářsky ověřeným souhlasným podpisem pacienta. Každá započatá hodina á 3000,-Kč včetně času sepsání protokolu o této návštěvě (10 minut z každých 30 minut). Časovku včetně jejího rozsahu je třeba domluvit předem se závazným objednáním. Tj. hradí se předem 3000Kč za 40 min. čistého času edukace + 10-15 min. admin.


 • Paušální příspěvek

  na náklady spojené s navýšenou činností administrativní a organizační povahy a s navýšenými materiálně technickými náklady včetně zvýšené časové náročnosti (a situačně včetně nákladů spojených aktuálně (mj. např. s COVID-19) a podobnými náklady, dále s náklady na snížení zdravotních rizik), vše dohodou s pacientem.
  Tento příspěvek je vhodné pacientem uhradit při jeho převzetí do systematické péče, tj. obvykle při druhé návštěvě a následně při první návštěvě v kalendářním roce obvykle s aktualizací Dohody včetně GDPR.
  Tento příspěvek není úhradou za léčebnou či preventivní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Je to poplatek za činnost a prostředky, které pojišťovny nehradí,
  tj. např. nadstandardní jednorázový materiál včetně ochranných pomůcek, roušek, včetně jednorázových ochranných pomůcek, odběrových setů a zrcadel včetně jejich ekologické a zákonné likvidace. Dále navýšení činností administrativní a organizační povahy omezující časovku určenou pro pacienta, což se lékař dle možností snaží pacientovi přizpůsobit. Dále za tento obnos mají naši klienti mj. zajištěno bezproblémové objednávání na den a časovku, tj. maximální diskrétnost a soukromí, flexibilní možnost objednání a kratší objednací lhůty, včasné informování o změnách na straně poskytovatele péče - vše se zohledněním osobních údajů dle GDPR. Toto není úplný výčet navýšených administrativně-technických služeb našeho klinického zařízení včetně a zejména k tomu nezbytných materiálně-technických prostředků, pravidelných servisů, certifikátů atp. K vyhovění požadavku zaslání e-receptu je třeba, aby pacient splňoval podmínku dodržování pravidelných osobních návštěv - kontrol. Jinak e- recepty neodesíláme!
  Každý pacient má právo příspěvek odmítnout. Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění tedy není podmíněno zaplacením poplatku. Klienti neplatící poplatek jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a zdravotnické výkony jsou jim poskytovány s omezením pouze v rozsahu omezeném pasportizací příslušné zdravotní pojišťovny + za vyšetřovací materiál a pomůcky si připlácejí.

  Roční administrativní příspěvek se slevou, nebo neplatí:

  Pacienti při první návštěvě ordinace, pokud není pacient ihned převzat do systematické péče po dohodě s lékařem.
  Nepracující starobní důchodci (nad 65 let) a pacienti v plném invalidním důchodu - sleva 50%
  Děti a mladiství do 18 let - neplatí.
  Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem - neplatí
  Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů - neplatí.

 • POZOR! Změny nadstandardních výkonů jsou vyhrazeny, ZÁVAZNÝ JE AKTUÁLNÍ CENÍK k datu poskytnuté služby a v písemné formě je dostupný k nahlédnutí v čekárně ordinace na vyžádání, u sestry nebo u lékaře. Kromě toho vás lékař poučí před každým výkonem o jeho obsahu i ceně za přímou platbu.

Příklady ceníků v jiných sexuologických ordinacích

odkazy na:
*TH klinika Praha:
*Sexuologie FN Brno - Bohunice, Netroufalky


TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627