INFORMAČNÍ SEZNAM CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU. CENÍK

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ JE HRAZENO ZDRAV. POJIŠŤOVNOU
ZPMVČR a VoZP.
Ceník je určen jen pro nadstandardní služby, samoplátce a nesmluvní pacienty
www SEXUOLOGIE ***** www GYNEKOLOGIE***** www SPERMIOGRAM
www Vyšetření na pohlavně přenosné nemoci - STD

EREKCE - PŘEDČASNÁ EJAKULACE - SPERMIOGRAM - JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI

 • Základní sexuologická vyšetření úvodní i kontrolní hradí zdravotní pojišťovna 211-ZPMVČR a 201-VoZP. Ostatní pacienti si vyšetření hradí přímou platbou jako samoplátci.
 • MOŽNOST ANONYMNÍHO VYŠETŘENÍ - O samoplátcích není informována zdravotní pojišťovna. I pojištěnci smluvních pojišťoven mohou požádat lékaře o "vyšetření za přímou platbu na vlastní přání pacienta".

  CENÍK SEXUOLOGIE PRO SAMOPLÁTCE:

  Trvání - časy poskytovaných výkonů v jsou v ceníku uváděny včetně administrativy.

  Úhrady placených výkonů jsou u nás pouze za přímou platbu. PLATEBNÍ KARTY NEBEREME !

Na základě Dohody lékař - pacient (obvykle podepsané při první návštěvě pacienta), ALE I VSTUPEM PACIENTA DO ORDINACE LÉKAŘE A ODBĚREM NEBO PŘEDÁNÍM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS S AKTUÁLNÍMI CENOVÝMI KALKULACEMI. CENÍK JE DOSTUPNÝ NA www.sexuologie-brno A V PÍSEMNÉ FORMĚ PŘÍMO V ČEKÁRNĚ na vyžádání k zapůjčení.
Při první návštěvě je poskytnutí služeb započítáváno vždy jako úvodní sexuologické vyšetření a to včetně požadavku "jen konzultace". I při poradenství nebo konzultaci je třeba vycházet z informací získaných minimálně z anamnézy a z rozboru partnerské vztahové a sexuální situace. A to je již obsah základního úvodního sexuologického vyšetření.

 • POZOR!: Poplatek za nevyužité objednané sexuologické vyšetření na časovku: 50% z předpokládané ceny. Minimálně však 250,-Kč a za nevyužité úvodní vyšetření 1000,-Kč.
  Za nevyužité zálohově objednané specializované výkony se záloha nevrací!

 • .ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 1990,-Kč

  (privátní hodinová konzultace do 60-90 min. včetně 30 minut na zápis dokumentace lékařem)
  T.j. úvodní komplexní vyšetření, nebo opakované komplexní vyš. po více než 1 roce. (Mj. zejména podrobná anamnéza, rozbor partnerské vztahové a sexuální situace, situační doporučení s vysvětlením možností a forem léčebného postupu, aj.) Obvykle je vhodné rozšířit o vyšetření tělesné.

 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKO ANDROLOGICKÉ ROZŠÍŘENÉ O TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ: 1000,-Kč. pouze současně s komplexním sex.vyšetřením
  (Tj. tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření rozšířené o prvky ambulantních vyšetření z oborů: interna, chirugie, neurologie, andrologie aj. Vyšetření je zaměřeno i na vyloučení vážných onemocnění, která mohou ovlivňovat sexuální poruchy.)
  Je-li vyšetření realizováno mimo kumulaci s úvodním komplexním vyšetřením, pak se připočítává výkon a platba za cílené vyšetření!
 • ROČNÍ KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ poskytujeme naším pacientům se slevou 1000,-Kč, tj. sleva v hodnotě rozšířeného tělesného vyšetření, tj. komplex vyš. + tělesné vyšetření za 1990,-Kč a nikoliv za 2990,-Kč. Sleva je poskytnuta za předpokladu, že pacient absolvoval u nás rozšířené tělesné vyšetření a) za dobu zpět kratší než 6 měsíců, b) nebo absolvoval komplexní roční vyšetření u nás za dobu kratší než 12+1 měsíc. Po promeškání uvedených termínů je roční vyšetření již účtováno za plnou cenu komplexního vyšetření úvodního + tělesného!
 • .CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, včetně nezbytného tělesného vyšetření: 1450,-Kč

  NELZE JAKO ÚVODNÍ VYŠETŘENÍ! do 60minut, tj. od 20 do 40 min. čistého času.
  (lékař má z každých 30min. 10 min. na administrativu)
  a) Vyšetření s novou problematikou, např. doporučení dalších diagnostických metod s vysvětlením nebo vyhodnocení nových hodnot vyšetření s edukací. Změna léčebného postupu nebo medikace s podrobným poučením pacienta.
  b) Vyšetření po více než 6 měsících od posledního vyšetření
  c) Edukace s psychoterapií (situační podpůrná a racionální pst.) nebo se sexonácvikovou terapií do 60 minut (40+20min.)
  *

 • .KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 495,-Kč.

  do 30 minut (do 20 min. +10 min. administrativa) Nad 20 minut se platba zvyšuje, tj. opakuje se a přičítá se. Nad 30 (40)min je účtováno již vyšetření cílené, není-li již účtováno přímo obsahem.

 • .SPERMIOGRAM (nebo PCT)
  rozšířený spermiogram

Rozborem ejakulátu se hodnotí množství, pohyblivost, stavba spermií a četné další hodnoty sdělující možnosti úspěšnosti početí. V naší ordinaci obdržíte o vyšetření podrobný písemný protokol obsahující i vyjádření k pravděpodobnosti oplození a doporučení další léčby. Biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete přinést i z domu.

Vzhledem k časové náročnosti vyšetření spermiogramu je třeba
objednat se předem na den a časovku
s udáním ROZSAHU POŽADOVANÉHO VYŠETŘENÍ:
Je třeba učinit VÝBĚR ZE 3 MOŽNOSTÍ ZAKÁZEK A,B,C:

A) Za 1495,-Kč: Laboratorní vyšetření spermiogramu bez edukace - tj. pouze s následným předáním podrobného protokolu s písemným vyjádřením a doporučením dalšího řešení.
V případě požadavku následné osobní edukace pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat na den a časovku v rozsahu kontrolního vyšetření (495,-Kč). Nebo si objednat návštěvu v rozsahu cíleného vyšetření za 1450,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta.

B) Za 1795,-Kč: EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU se zasláním protokolu e-mailem na udanou adresu s potvrzením, že je tomu tak na vlastní přání pacienta. Dodáno obvykle do 4 až 12 hodin. Zaslaný protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby.
Možno absolvovat i osobní edukaci s lékařem - jako v bodě A.

C) Za 2990,-Kč: KOMPLEXNÍ LÉKAŘSKÉ SEX.-ANDROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PLODNOSTI MUŽE + bonus: SPERMIOGRAM SE SLEVOU 50% A, nebo B:
Tj. komplexní úvodní sexuologick0 vyšetření navíc se zaměřením především na plodnost
VČETNĚ TĚLESNÉHO VYŠETŘENÍ.
Případnou další následnou osobní návštěvu u lékaře je třeba objednat samostatně na den a časovku v rozsahu kontrolního vyšetření (495,-Kč), nebo si objednat návštěvu v rozsahu cíleného vyšetření (za 1450,-Kč), kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta.

 • Dle závěrů výše uvedených vyšetření je možno uvažovat o vhodnosti VYŠETŘENÍ POHLAVNÍCH HORMONŮ, testosteronu, estrogenů, VČETNĚ JEJICH GONADOTROPNÍCH HORMONŮ FSH, LH, PRL, ShBG + případně tumor-markeru prostaty PSA).
  M.j. bývá také zvažováno podstoupit vyšetření HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, nejlépe u muže i ženy. Ceny jsou PO DOHODĚ LÉKAŘ-PACIENT se zohledněním aktuálních cen laboratoří + rabat a výkony v ordinaci. Pacient je vždy informován aktuálně před platbou bezprostředně před odběrem krve. Mj. i odběrem krve dává pacient souhlas s cenovou relací za všechny objednané výkony.
 • MINIMÁLNÍ KONTAKT S LÉKAŘEM (krátkodobé vystavení dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, ale ne výpis z dokumentace) 150,-Kč do 5-10 min.
 • KRÁTKÝ INFORMATIVNÍ POHOVOR (ne vyšetření) S BLÍZKÝMI OSOBAMI PACIENTA u nás vyšetřovaného lze realizovat pouze proti písemnému a ověřenému souhlasu pacienta. (cca 20 minut včetně 5ti minut na zápis): platba, jako kontrolní vyšetření 495,-Kč.
 • Krácený minimální kontakt pacienta s lékařem do 3-5 minut. 50,-Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA PŘÁNÍ PACIENTA: od 450,-Kč/ jeden list + platí se za každých započatých 30 min. + 50,-Kč za každou další stranu.
  Výpis z dokumentace na přání pacienta je za úhradu jako samoplátci.
 • Požádá-li jiný lékař o zaslání výpisu pacienta (pojištěnce s námi smluvní pojišťovny v době realizace vyšetření) na adresu jeho ordinace, hradí výpis pojišťovna. Pacient však musí k požadavku výpisu poskytnou písemný souhlas osobně v sex. ordinaci. (Výkony 01040 (do 30 min.) a 09511=209b+35b=244b á 1,08Kč=minimálně 264,-Kč)
 • EDUKACE LÉKAŘE JINOU POVĚŘENOU OSOBOU proti řádnému písemnému dokladu stvrzeným ověřeným souhlasným podpisem pacienta. Každá započatá hodina á 1980,-Kč včetně času sepsání protokolu o této návštěvě (10 minut z každých 30 minut) . Časovku včetně jejího rozsahu je třeba domluvit předem se závazným objednáním. Tj. hradí se předem 1980Kč za 40 min. čistého času edukace.
 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM: 2 sady á 1980,-Kč

  1 základní + 1 seriálová projekce.
  Laboratorní PPG měření lékařem - je nutno připočítat přítomnost lékaře a další lékařské výkony. Pacient je včetně laboratorního PPG vyšetření s lékařem minimálně 2 hodiny i více. Pacient s lékařem absolvuje pocitový rozbor a situační psychoterapii. Tento soubor vyšetření má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický.
  (Po odchodu pacienta, cca po 2 hod, pro lékaře výkon nekončí, lékař grafy dále zpracovává, vyšetření upřesňuje a uvádí do podrobné písemné protokolární formy. Pozn.: Práce lékaře dle Kalkulačních listů VZP je cca 4 hod/1 PPG bez psychoterapie.

  Komplex těchto výkonů je u nás za výhodnou cenu cca za 5500,-Kč:
  Tj.:
  2x PPG projekce a vyhodnocení lékařem
  lékař u laboratorního výkonu
  sdělení výsledků vyšetření a nastínění možností a forem léčby
  pocitový rozbor se situační psychoterapií podpůrnou a racionální

  Vzhledem k časové náročnosti vyšetření objednáváme pacienty pouze závažně proti nevratné záloze 2500,-Kč vázané na den a časovku objednanou pacientem a na základě podrobného poučení pacienta lékařem.

 • POZOR! Změny nadstandardních výkonů jsou vyhrazeny, závazný je aktuální ceník v písemné podobě dostupný v čekárně ordinace, na vyžádání u sestry. Před každým výkonem za přímou platbu vás lékař poučí o výkonu včetně platby.
 • VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI Vyšetření na STD - pohlavně přenosná onemocnění - pohlavní choroby. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří. Poskytujeme pouze screeningové vyšetření, tj. níže uvedený komplex vyšetření za cca 9980,-Kč: Obsahuje:
  1) úvodní sexuologické vyšetření zaměřené na STD včetně depistáže se zohledněním legislativy
  2) tělesné vyšetření
  3) návštěva s odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením
  4) soubor laboratorních vyšetření
  5) kontrolní nebo cílené sexuologické vyšetření s interpretací výsledků
  6) protokol s výpisem a vyhodnocením uvedených vyšetření

 • CENÍK GYNEKOLOGIE - pro samoplátce viz odkaz kliknutím

  Informativní odkaz na ceníky podobných zdravotnických zařízení:
 • FN Ostrava
 • TH-klinika Praha

  NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627