INFORMAČNÍ SEZNAM CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU. CENÍK
KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ JE HRAZENO ZDRAV. POJIŠŤOVNOU
ZPMVČR a VoZP.
Ceník je určen jen pro nadstandardní služby,
samoplátce a nesmluvní pacienty

www SEXUOLOGIE ***** www GYNEKOLOGIE***** www SPERMIOGRAM
www Vyšetření na pohlavně přenosné nemoci - STD

Sexuologická vyšetření úvodní i kontrolní hradí zdravotní pojišťovna 211-ZPMVČR a 201-VoZP. Ostatní pacienti si vyšetření hradí přímou platbou jako samoplátci.

 • MOŽNOST ANONYMNÍHO VYŠETŘENÍ - O samoplátcích není informována zdravotní pojišťovna, tudíž i pojištěnci smluvních pojišťoven mohou požádat lékaře o "vyšetření za přímou platbu na vlastní přání pacienta".
 • JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI

CENÍK SEXUOLOGIE PRO SAMOPLÁTCE:

Úhrady placených výkonů jsou u nás pouze za přímou platbu.
PLATEBNÍ KARTY NEBEREME !

PACIENT VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS S AKTUÁLNÍMI CENOVÝMI KALKULACEMI SVÝM ZÁVAZNÝM I TELEFONICKÝM OBJEDNÁNÍM NA DEN A ČASOVKU A DÁLE VSTUPEM DO ORDINACE LÉKAŘE NEBO PŘEDÁNÍM BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU. CENÍK JE DOSTUPNÝ na www.sexuologie-brno a v písemné formě je dostupný na vyžádání přímo v čekárně ordinace.

První návštěva je účtována jako úvodní sexuologické vyšetření a to včetně požadavku "jen konzultace". I při poradenství nebo konzultaci je třeba vycházet z informací získaných minimálně z anamnézy a z rozboru partnerské vztahové a sexuální situace. A to je již obsah základního úvodního sexuologického vyšetření.

 • POZOR!: Poplatek za nevyužité objednané sexuologické vyšetření na časovku: 50% z předpokládané ceny. Minimálně však 300,-Kč a za nevyužité úvodní vyšetření 1000,-Kč.
  Za nevyužité zálohově objednané specializované výkony se záloha nevrací!

 • .ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 1990,-Kč

  (privátní hodinová konzultace do 60, max.90 min. včetně 30 minut na zápis dokumentace lékařem)
  T.j. úvodní komplexní vyšetření, nebo opakované komplexní vyš. po více než 1 roce. (Mj. zejména podrobná anamnéza, rozbor partnerské vztahové a sexuální situace, situační doporučení s vysvětlením možností a forem diagnostického a léčebného postupu, aj.) Obvykle je vhodné následně absolvovat rozšířené tělesné vyšetření včetně základního vyšetření sex.-andrologického.

 • ROZŠÍŘENÉ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ: 1000,-Kč. pouze současně s komplexním sex.vyšetřením
  (Tj. rozšířené tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření o prvky ambul. vyšetření z oborů: interna, chirurgie, neurologie, andrologie aj. Vyšetření je zaměřeno i na vyloučení vážných onemocnění, která mohou ovlivňovat sexuální poruchy, nebo komplikovat léčbu.)
  Je-li vyšetření realizováno mimo návaznost na úvodní komplexní vyšetření, pak se připočítává výkon a platba minimálně za cílené vyšetření!
 • ROČNÍ KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POSKYTUJEME NAŠÍM PACIENTŮM SE SLEVOU 1000,-Kč, tj. sleva v hodnotě rozšířeného tělesného vyšetření, tj. komplex vyš. + tělesné vyšetření za 1990,-Kč a nikoliv za 2990,-Kč. Sleva je poskytnuta za předpokladu, že pacient absolvoval u nás rozšířené tělesné vyšetření s komplexním ročním vyšetřením za dobu kratší než 12+1 měsíc. Po promeškání uvedených termínů je roční vyšetření již účtováno za plnou cenu komplexního vyšetření úvodního + tělesného!
 • .CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: 1790,-Kč

  včetně nezbytného základního tělesného vyšetření pohlavních orgánů, do 60minut, tj. od 20 do 40 min. čistého času.
  NELZE POSKYTNOUT JAKO ÚVODNÍ VYŠETŘENÍ!
  (lékař má z každých 30min. 10 min. na administrativu)
  a) Vyšetření s novou problematikou, např. doporučení dalších diagnostických metod s vysvětlením nebo vyhodnocení nových hodnot vyšetření s edukací. Změna léčebného postupu nebo medikace s podrobným poučením pacienta.
  b) Vyšetření po více než 3 až 6ti měsících od posledního vyšetření
  c) Edukace s psychoterapií (situační podpůrná a racionální pst.) nebo se sexonácvikovou terapií do 60 minut (40+20min.)

 • .KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 595,-Kč.

  do 30 minut (do 20 min. +10 min. administrativa)do 6ti měs. po vyš. předchozím. Nad 20 minut se platba zvyšuje, tj. opakuje se a přičítá se. Nad 30 (40)min je účtováno již vyšetření rozšířené nebo přímo cílené.
  ROZŠÍŘENÉ KONTROLNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ: á 960,-Kč
  Např. s vyhodnocením předchozích výsledků je třeba rozšířit laboratorní vyšetření dalším odběrem biologického materiálu (obvykle za dobu kratší než 6 měs. od poslední návštěvy). Edukace nad patologickými výsledky vyšetření. Rozšíření situační a racionální psychoterapie.
  Obecně všechna vyšetření absolvovaná po více než 6 měs. a vyšetření nad 20 min. nejsou-li již účtována jako vyšetření cílené.


  CENY PLACENÝCH SLUŽEB V JINÝCH SEXUOLOGICKÝCH ORDINACÍCH:

  odkazy na:

 • FN Ostrava:
 • TH klinika Praha:
 • Sexuologie FN Netroufalky
 • Institut partnerských vztahů

 • Roční příspěvek za administrativní a technické zpracování dat

  cca v hodnotě jednoho kontrolního vyšetření. Vstupní poplatek: 600 - 1000Kč /rok (od září 600Kč), Pokračovací poplatek 600 Kč/rok. Platí se po dohodě s pacientem obvykle při první, nebo druhé návštěvě. Následně se roční pokračovací poplatek platí vždy při první návštěvě v kalendářním roce současně s aktualizací Dohody o podmínkách poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, včetně GDPR.
  Tento roční administrativní a technický příspěvek není úhradou za léčebnou či preventivní péči. Účtování administrativních poplatků je jasně odděleno ekonomicky. Je to poplatek za činnosti administrativní a organizační povahy, technické podpory a s tímto situačně rozšířené časovky s cílem poskytnout pacientovi větší komfort soukromí, diskrétnost a čas k řešení intimních potíží. Lékař pak může věnovat pacientovi potřebný čas i přes nároky kladené administrativou. Klientům je zajištěn komfort v čekárně s maximálním soukromím a diskrétností, bezproblémové objednávání na den a časovku, kratší objednací lhůty , flexibilní možnost objednání, včasné informování o změnách na straně poskytovatele péče aj. – vše se zohledněním osobních údajů dle GDPR. Každý pacient má právo tuto platbu za uvedený nadstandard odmítnout a vybrané sociální skupiny jej dostávají bezplatně - viz níže. Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče tedy není podmíněno zaplacením poplatku hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Pacienti/klienti neplatící poplatek jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a zdravotnické výkony jsou jim poskytovány pouze do výše plně nasmlouvaného rozsahu s pojišťovnou.

  Roční administrativní příspěvek neplatí:

  Pacienti při první návštěvě ordinace, pokud není pacient ihned převzat do systematické péče po dohodě s lékařem.
  Nepracující starobní důchodci (nad 65 let) a pacienti v plném invalidním důchodu
  Děti a mladiství do 18 let
  Pacienti na ochranném léčení nařízeném soudem
  Pacienti, kteří se prokážou rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů


 • Ceník VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU (nebo PCT)

Rozborem ejakulátu se hodnotí množství, pohyblivost, stavba spermií a četné další hodnoty sdělující možnosti úspěšnosti početí. V naší ordinaci obdržíte o vyšetření podrobný písemný protokol obsahující i vyjádření k pravděpodobnosti oplození a doporučení další léčby. Biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete přinést i z domu.
Vzhledem k časové náročnosti je třeba objednání předem na den a časovku s udáním ROZSAHU POŽADOVANÉHO VYŠETŘENÍ: Je třeba učinit VÝBĚR ZE 3 MOŽNOSTÍ ZAKÁZEK A,B,C:
A) Za 1595,-Kč:

Laboratorní vyšetření spermiogramu

bez edukace - tj. předání písemného protokolu
s podrobným písemným vyjádřením lékaře.


V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření (595,-Kč).
Nebo si objednat návštěvu s cílenou edukací za 1790,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas pacienta.


B) za 1895,-Kč:

EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU

se zasláním protokolu e-mailem na udanou adresu s potvrzením dle GDPR, že je tomu tak na vlastní přání pacienta. Dodáno obvykle do 4 až 12 hodin. Zaslaný protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby.
Možno absolvovat i osobní edukaci s lékařem - jako v bodě A.


C)

Doporučujeme!

SPERMIOGRAM
+
KLINICKÉ A TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM

KOMPLEX sex.-androl. vyš. za 2990,-Kč
+ SPERMIOGRAM se slevou 800Kč(A) jako bonus

Tělesné vyšetření muže je diagnosticky i prognosticky velmi důležité.
Plodnost není vhodné hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií bez osobního vyšetření pacienta. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby. Následně je vhodné uvažovat o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, ale nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp.


Před vyšetřením plodnosti můžete (ale nemusíte) objednat si návštěvu s edukací s lékařem s poradenstvím o možnostech a formách diagnostiky a léčby neplodnosti (za 1990,-Kč), kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas muže i ženy (na místě Dohoda včetně povinného GDPR).


 • Dle závěrů výše uvedených vyšetření je možno uvažovat o vhodnosti
  VYŠETŘENÍ POHLAVNÍCH HORMONŮ, testosteronu, estrogenů, VČETNĚ JEJICH GONADOTROPNÍCH HORMONŮ FSH, LH, PRL + ShBG + případně tumor-markeru prostaty PSA).

  M.j. bývá také zvažováno podstoupit vyšetření HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, nejlépe u muže i ženy. Ceny jsou PO DOHODĚ LÉKAŘ-PACIENT se zohledněním aktuálních cen laboratoří + cíl. vyšetření nebo edukace 1990Kč. Pacient je vždy informován aktuálně před platbou bezprostředně před odběrem krve. Mj. i odběrem krve dává pacient souhlas s cenovou relací za všechny objednané výkony.
 • MINIMÁLNÍ KONTAKT S LÉKAŘEM (krátkodobé vystavení dokladu na základě závěrů při minulém vyšetření, ale ne výpis z dokumentace) 150,-Kč do 5-10 min.
 • KRÁTKÝ INFORMATIVNÍ POHOVOR (ne vyšetření) S BLÍZKÝMI OSOBAMI PACIENTA u nás vyšetřovaného lze realizovat pouze proti písemnému a ověřenému souhlasu pacienta. (cca 20 minut včetně 5ti minut na zápis): platba, jako kontrolní vyšetření 595,-Kč.
 • Krácený minimální kontakt pacienta ve zdrav. zařízení do 3-5 minut. 50,-Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA PŘÁNÍ PACIENTA: od 595,-Kč/ jeden list + platí se za každých započatých 30 min. + 50,-Kč za každou další stranu.
  Výpis z dokumentace na přání pacienta je za úhradu jako samoplátci.
 • Požádá-li jiný lékař písemně o zaslání výpisu pacienta (pojištěnce s námi smluvní pojišťovny v době realizace vyšetření) na adresu jeho ordinace, hradí výpis smluvní pojišťovna. Pacient však musí k požadavku výpisu poskytnou písemný souhlas osobně v sex. ordinaci včetně sepsání protokolu GDPR. Tj. + administrační poplatek 150,-Kč. (Není-li výpis na vlastní žádost pacientky, registrovaným pacientkám Výkony 01040 (do 30 min.) hradí smluvní zdr. pojšťovna. Ostatní 595,-Kč)
 • EDUKACE LÉKAŘE JINOU POVĚŘENOU OSOBOU proti řádnému písemnému dokladu stvrzeným ověřeným souhlasným podpisem pacienta. Každá započatá hodina á 1995,-Kč včetně času sepsání protokolu o této návštěvě (10 minut z každých 30 minut) . Časovku včetně jejího rozsahu je třeba domluvit předem se závazným objednáním. Tj. hradí se předem 1995Kč za 40 min. čistého času edukace.
 • VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM:
  2 sady á 1980,-Kč, resp. 2500,-Kč

  Laboratorní PPG měření lékařem - je nutno připočítat přítomnost lékaře a další lékařské výkony. Pacient je včetně laboratorního PPG vyšetření s lékařem minimálně 2 až 2,5 hodiny i více. Pacient s lékařem absolvuje pocitový rozbor a situační psychoterapii. Tento soubor vyšetření má význam nejen diagnostický, ale i terapeutický.
  (Odchodem pacienta výkon pro lékaře nekončí, lékař grafy měří a dále zpracovává, celkem 4-5 hod, vyšetření upřesňuje a uvádí do podrobné písemné protokolární formy. Pozn.: Práce lékaře dle Kalkulačních listů VZP je cca 4 hod/1 PPG bez psychoterapie.

  Komplex všech těchto výkonů 2x PPG +edukace + psychoterapie je u nás za výhodnou cenu cca za 5900,-Kč:
  Tj.:
 • 2x PPG projekce s měřením a vyhodnocení lékařem
 • lékař u laboratorního výkonu
 • sdělení předběžných výsledků vyšetření a nastínění možností a forem léčby
 • pocitový rozbor se situační psychoterapií podpůrnou a racionální s využitím situace ihned po měření, kdy má pacient ještě vše v pocitové paměti a může s tímto vědomě i nevědomě pracovat

 • Vzhledem k časové náročnosti vyšetření objednáváme pacienty pouze závazně proti nevratné záloze 2500,-Kč vázané na den a časovku objednanou pacientem a na základě podrobného poučení pacienta lékařem.
 • POZOR! Změny nadstandardních výkonů jsou vyhrazeny, ZÁVAZNÝ JE AKTUÁLNÍ CENÍK v písemné podobě dostupný v čekárně ordinace, na vyžádání u sestry nebo u lékaře. Před každým výkonem za přímou platbu vás lékař poučí o výkonu včetně platby.
-*

VYŠETŘENÍ NA POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

Vyšetření na STD - pohlavně přenosná onemocnění - pohlavní choroby. Cena je odvislá od aktuálních cen laboratoří. Poskytujeme pouze screeningové vyšetření, tj. níže uvedený KOMPLEX - KLINICKÉ VYŠETŘENÍ + KOMPLEX LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ za cca 9980,-Kč, tj. 2 až 3 návštěvy ordinace: Soubor vyšetření obsahuje:
1) úvodní sexuologické vyšetření zaměřené na STD včetně depistáže se zohledněním legislativy
2) tělesné vyšetření
3) návštěva s odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením
4) soubor laboratorních vyšetření
5) kontrolní nebo cílené sexuologické vyšetření s interpretací výsledků
6) poučení o zákonných opatřeních při STD a poučení o předcházení STD
7) protokol s výpisem a vyhodnocením uvedených vyšetřeníTEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627