SEXUOLOGIE - BRNO > O naší ordinaci

DISKRETNÍ LÉKAŘSKÉ AMBULANCE BRNO

SEXUOLOGIE BRNO

tel. 731 031 627

*** ORDINUJEME A OBJEDNÁVÁME NADÁLE BEZ OMEZENÍ ***

V současné situaci jsme pracovně hodně zatíženi a proto mobil nemusíme vzít ihned. Doporučujeme zvonit déle.

ZAJISTĚTE SI VČAS SVOJE LÉKY

Domluvte se s lékařem předem telefonicky na č. 731031627
Lékař si s vámi domluví termín návštěvy tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

Dle aktuálního Provozního řádu ordinace je v souvislostech s COVID-19 nezbytné neprodleně dodržovat všechna aktuální protiepidemická nařízení vlády a ostatních odborných a kompetentních institucí.
Vstup do ordinace je možný pouze s nasazeným respirátorem FFP2 a pacienti mají povinnost si neprodleně vydezinfikovat ruce v čekárně připravenými prostředky. Lékař i personál mají nasazen respirátor a užívají pracovní oděv a od pacienta jsou odděleni stěnou z plexiskla nebo maskou z plexiskla, případně při bližším kontaktu navíc používají doporučená jednorázové pracovní oblečení a prostředky. Do zdravotnického zařízení a zejména do ordinace pacienti vstupují jednotlivě, proto pouze na základě objednané časovky, kterou je nezbytné domluvit si předem telefonicky.
Objednat se do sexuologické ordinace je možné za předpokladu, že pacient nejeví známky virového onemocnění, nemá zvýšenou teplotu a není v karanténě a v době posledních 30ti dnů nepřišel do podezření, rizika, nebo do styku s COVID-19. V tomto smyslu pacienti před vstupem do ordinace podepisují čestné prohlášení.
Pochopte prosím tato opatření a buďte tímto ohleduplní i ke zdraví ostatních!

SEXUOLOGIE:
ordinuje erudovaný a řádně atestovaný sexuolog


SEXUOLOGIE PRO MUŽE * * * * * * SEXUOLOGIE PRO ŽENY
* ANDROLOGIE * MANŽELSKÁ A VZTAHOVÁ PORADNA * PSYCHOTERAPIE * GYNEKOLOGIE * PCT a AMH test plodnosti * SPERMIOGRAM
DOPORUČUJEME ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU 211 - ZPMVČR

Ordinace se nachází v klidné ulici a v privátním prostředí s cílem vytvořit atmosféru ve smyslu rodinného lékaře. Wifi v ordinaci. Vyšetření poskytujeme pouze po předchozím objednání na časovku. Tímto je mimo jiné zajištěna maximální diskretnost. Objednat se můžete telefonicky denně na TEL. č.: 549256561 MOBIL:731 031 627

Našich služeb využívají pacienti z celé ČR. Jsme privátní zdravotnické zařízení s letitou praxí jehož prioritou je vysoký standard služeb a zachování absolutní diskrétnosti. Sexuologie je obor hraniční s dalšími odbornostmi, vychází z psychiatrie a svým obsahem je úzce propojen s dalšími obory, pro které specialista musí mít atestaci a patřičné vzdělání a oprávnění: andrologie, gynekologie, venerologie, psychologie aj.

Centrum vede MUDr. Jiří Čalkovský, sexuolog, specialista v oborech řádně atestovaný a erudovaný s klinickou praxí v oborech gynekologie od r. 1981, sexuologie od r. 1984 včetně soukromé praxe.
Personál je odborně vyškolený a drží se zásady, že vyšetření příčin a léčba onemocnění a poruch nejintimnějších situací a tělesných lokalit vyžaduje individuální přístup, dostatek času a zejména vytvoření dobrého a důvěrného vztahu mezi pacientem a lékařem. Pro zajištění naprosté diskrétnosti má pracoviště s licenční odborností sexuologie mimořádné metodické postavení a proto nepotřebujete žádné doporučení.
GDPR - Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
Profil lékaře: MUDr. Jiří Čalkovský

MUDr. Jiří Čalkovský

TEL: 549 256 561 MOB: 731 031 627

**********************************************************

 • Počátek odborné lékařské praxe v nemocnici v Kyjově: Klinická gynekologická a porodnická praxe. Léčba manželské neplodnosti včetně spermiologie a andrologie.
 • Atestace z gynekologie a porodnictví.
  Ženská klinika FN Brno - Bohunice. Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha.
 • Z nemocnice v Kyjově následně klinická praxe: Ženská klinika FN Brno - Bohunice - klinická gynekologická praxe a paralelně sexuologická ambulance Psychiatrické kliniky FN Brno - Bohunice - následně samostatné Sexuologické oddělení- klinická ambulantní praxe.
 • Paralelně postgraduální vzdělávání:
  Stáž u Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc, na oddělení klinické psychologie v PL v Kroměříži.
  Odborné stáže na Sexuologickém ústavu v Praze zejména u Prof. MUDr. Jana Rabocha a Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny.
 • Atestace ze sexuologie:
  Sexuologický ústav v Praze. Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha.

 • Následně klinická praxe: Gynekologicko - porodnická klinika a samostatné Sexuologické oddělení ve FN v Brně - Bohunicích, kde kromě gynekologické odbornosti současně zaměřen i na sexuologickou a andrologickou léčbu neplodnosti, tj. léčba celého páru jako biologické jednotky.
 • Paralelně s klinickou prací ve FN postgraduální vzdělávání:
  Stáž u Prof. MVDr. Věžníka ve VÚVeL v Brně - spermiologie.
  Stáž na dermatovenerologii.
  Stáž na endokrinologii.
  Kurz a Certifikát pro provádění akupunktury - Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha.
 • Brněnský institut psychoterapie, 6 let

 • Klinická hypnóza - supervizní kurzy I až III u Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla CsC.
 • Externě manželským poradcem ÚSP v Brně.
 • Externě revizním lékařem ZPMVČR.
 • Celoživotním vzděláváním aktualizuje postgraduální studium v oborech gynekologie a porodnictví, v oboru sexuologie včetně andrologické části sexuologie. Absolvoval řadu postgraduálních institutů a domácích i zahraničních stáží v oborech: sexuologie, gynekologie, andrologie, psychoterapie aj. Opakovaně se aktivně účastní výzkumných prací a studií v tuzemsku i v zahraničí.
 • Aktuálně více než 25tiletá privátní praxe v oborech sexuologie a gynekologie.

ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA
FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:


JPG - 4.6 kb
MUDr. Jiří Čalkovský

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

vytisknoutzpět