SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> LÉČBA PORUCH EREKCE A FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH: SEXUOLOGIE - ANDROLOGIE (...)

LÉČBA PORUCH EREKCE A FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:
SEXUOLOGIE - ANDROLOGIE
ZLEPŠENÍ PROŽÍVÁNÍ SEXU
diskrétně, rychle, spolehlivě

Lékařské centrum jehož prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb

mobil: 731 031 627

ÚČINNÁ, RYCHLÁ A DISKRÉTNÍ DIAGNOSTIKA I LÉČBA

 • RYCHLÁ DIAGNOSTIKA A SPOLEHLIVÝ EFEKT LÉČBY

  SEXUOLOGICKÝ PLETYSMOGRAF - je dnes nepostradatelné diagnostické přístrojové vybavení sexuologické ordinace. Vyšetření sexuologickým pletysmografem je spolehlivá diagnostická a současně i léčebná metoda vedoucí k úspěšné léčbě funkčních sexuálních poruch mužů i žen (erekce, předčasné ejakulace, sexuální výkonnosti a slabého sexuálního prožitku u mužů i žen - frigidity). S terapeutem poskytne mj. i možnost vyšetření psychosexuálního profilu jedince a umožní výběr pouze účinných léků a nejvhodnějších léčebných postupů. Nedoporučujeme absolvovat nákladnou léčbu rázovou vlnou bez zcela jasně průkazného vyšetření, že porucha erekce je zcela určitě tělesného původu! Pak kromě placebo-efektu je rázová vlna na zlepšení erekce bez účinku. Falometrie, t.j. PPG vyšetření rozliší míru psychické a organické (tělesné) příčiny poruchy erekce a případně i vhodnost či nevhodnost realizace nákladné léčby rázovými vlnami:

  Rázová vlna - Léčba poruchy erekce rázovou vlnou

  Terapie rázovými vlnami je pro léčbu funkční sexuální poruchy indikovaná pouze u tělesné cévní příčiny poruchy erekce. Správnou indikaci k takové formě léčby spolehlivě určí PPG-vyšetření a současně duplexní UZ vyšetření funkčnosti cév v penisu. V případě, že je jasně prokázána organická příčina poruchy, pak o léčbě rázovou vlnou je dobré uvažovat.

  RYCHLÉ ŘEŠENÍ SEXUÁLNÍHO SELHÁNÍ

  SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM

  LÉKAŘ URČÍ NEJVHODNĚJŠÍ POSTUP A FORMU LÉČBY:

  Dle obecných metodických pokynů pacient před objednáním k PPG vyšetření absolvuje komplexní (úvodní) sexuologické vyšetření a v případě vhodnosti tohoto vyšetření je podrobně informován lékařem. Pacientovi je poskytnut čas k úvaze a teprve následně současně se závazným objednáním na den a časovku pacient v ordinaci podepisuje informovaný souhlas.
  Současná PPG-VPG diagnostika v naší ordinaci je navíc i výkonem léčebným: Spolehlivé řešení funkční sexuální poruchy je tak dáno možností přesné diagnostiky a tím je dána možnost volby vhodné medikace s následně očekávaným efektem. Současně PPG diagnostika umožňuje informace o míře nejen tělesných příčin poruchy, ale umožňuje i náhled na projevy psychických okolností v intimním životě pacienta. Psychoterapeutickým pocitovým rozborem bezprostředně po PPG měření dochází k vytváření vhodného sebenáhledu nezbytného pro úspěšnost další léčby. Proto rozbor nad výsledky PPG vyšetření je pro sebepoznání a nabytí sebejistoty pacienta nezbytnou součástí tohoto důležitého PPG vyšetření.

  JPG - 7.8 kb
  Sexuologický pletysmograf

NA ZÁKLADĚ DIAGNOSTIKY SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM LÉKAŘ URČÍ VHODNOU FORMU DALŠÍCH MOŽNOSTÍ DIAGNOSTIKY A ZEJMÉNA NEJÚČINNĚJŠÍ LÉČBU VČENĚ VÝBĚRU LÉKŮ.

Obrázek se souhlasem firmy GETA - výrobce přístroje

CO JE PPG - VPG DIAGNOSTIKA ?

FALOMETRIE - SEX TEST


Přístroj je tvořen elektrokapacitním pletysmografem měřícím zda je prokrvení penisu adekvátní vzrušení k potřebné erekci. Přístroj je dále vybaven měřičem kožně-galvanických reflexů a monitorovacím programem, který upřesňuje zpracování výsledků počítačem. Přístroj je určen soudním znalcům z oblasti sexuologie, ale úspěšně se používá i pro diagnostiku a uvedenou léčbu funkčních sexuálních poruch.

grafy se souhlasem fa GETAVyšetření je naprosto diskrétní a zcela bez záznamů pro zdravotní pojišťovny.

PPG - VPG VYŠETŘENÍ POMÁHÁ ZODPOVĚDĚT OTÁZKY O TĚCHTO STAVECH:

 • MÍŘE A POHOTOVOSTI SEXUÁLNÍ VZRUŠIVOSTI
 • MÍŘE PŘÍTOMNOSTI TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ PŘÍČINY FUNKČNÍ SEXUÁLNÍ PORUCHY
 • UPŘESŇUJE DIAGNOSTIKU I LÉČBU SEXUÁLNÍCH PORUCH /DYSFUNKCÍ/, JAKO JE PORUCHA EREKCE, PORUCHA EJAKULACE, NEDOSTATEČNÁ SEXUÁLNÍ VZRUŠIVOST, FRIGIDITA - ABSENCE SEXUÁLNÍ TOUHY A VZRUŠIVOSTI A SEXUÁLNÍHO PROŽITKU U MUŽE NEBO U ŽENY, AJ.
 • preferovaných sexuálních aktivitách vyšetřovaného včetně sexuální orientace
 • sexuálních deviacích - vyžaduje cílenější výběr podnětů a cílené vyšetření
 • Podporuje odborná vyjádření a stanoviska lékaře specialisty - sexuologa.

 • LÉČBA EREKTILNÍ DYSFUNKCE - LÉČBA ŠPATNÉ EREKCE PENISU
 • NOVÉ LÉKY NEJEN K LEPŠÍ EREKCI:
  ActiPotens
  - Zatím bez registrace? - odkaz
 • LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE
 • UDĚLEJTE SI TEST SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ
 • JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI


  Sexuální poruchy jsou často prvním signálem možného nástupu závažné systémové choroby jako jsou srdečně-cévní onemocnění (vysoký tlak, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční), cukrovka, onemocnění prostaty, onkologická onemocnění aj. V našem zdravotnickém zařízení k diagnostice sexuálních poruch přistupujeme komplexně. Včasné objednání a s tím i včasné vyšetření a diagnostika možných skrytých onemocnění s neodkladnou léčbou zajistí vyšší kvalitu života včetně života intimního a to i ve vyšším věku.


  PRAKTICKY:
  VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM PROBÍHÁ TAKTO:

  Vyšetření PPG (falo-pletysmografie, tj. vyšetření muže) nebo VPG (vulvo- pletysmografie, tj vyšetření ženy) u nás provádí s pacientem jeho ošetřující lékař - sexuolog, ke kterému má pacient důvěru a může se mu se vším svěřit a poradit se. V naší privátní sexuologické ordinaci v Brně - Žabovřeskách se zaměřujeme výhradně na vyšetření a léčbu sexuálních funkcí. Vyšetření se opravdu nemusíte bát. Co se v ordinaci řekne, to také v ordinaci zůstane. Od nás se žádná zpráva nikam neposílá, pokud si to pacient vysloveně nepřeje jinak. Pro vyšetření funkční sexuální poruchy se pacientovi přiloží do dlaně čidlo měřící kožně-galvanický odpor, jehož změny informují o emocionální reakci vyšetřovaného na promítaný erotický podnět. Emoce mohou k sexuálnímu vzrušení pomáhat, ale mohou i tlumit. Na promítaný podnět vyšetřovaný reaguje ať chce, či nechce, tj. i na úrovni podvědomé a situaci zpracuje a výsledkem je sexuální vzrušení, nebo i potlačení. Toto vzrušení se následně projeví (cestou cévní, nervovou, psychickou, případně i hormonální) na zevních pohlavních orgánech, kde se měří minimální změny překrvení a tím i objemu přiloženou sondou. Vznikají tak křivky z jejichž průběhu lze zjistit stále více informací. Ihned po ukončení měření je naší snahou pacienta informovat o výsledu vyšetření zpaměti, i když zpaměti nemusí být toto sdělení úplné. Ale v této situaci platí, že méně je více, neboť bezprostředně po měření využíváme situace, kdy má pacient své reakce na mnohé jednotlivé podněty ještě v pocitové paměti. Takto můžeme využít jeho pocitů k návazné terapii s cílem získání sebenáhledu a pocitových zkušeností do další léčby včetně psychoterapie. Někdy jsou výsledné křivky natolik složité, že lékař pacientovi výsledky PPG vyšetření až při příští návštěvě po podrobném vyhodnocení křivek na grafu. Je-li to vhodné, lékař ukáže pacientovi na grafech dynamiku jeho reakcí. Obvykle to pacienta posílí na sebevědomí. Sdělení diagnózy v této oblasti až tak pacienta nezajímá, ale zajímá se o to, jak mu toto vyšetření pomůže. Zajímá se o to, jak skutečně reaguje na vzrušivé podněty, jaké pocity prožívá a jak tyto pocity zpracuje, zda příjemně vzrušivě, nebo naopak úzkostně a následně tlumivě a hlavně jak se tento děj projeví na jeho sexuální úspěšnosti. Tyto své pocity pacienti srovnávají s pocity v reálných intimních sexuálních situacích v partnerském vztahu. Od tohoto sebepoznání se následně odvíjí další možnosti a formy úspěšné léčby. Pro efekt léčby je sebepoznání důležité. Na jeho základě společně stavíme další léčbu. Dle výsledku PPG-VPG vyšetření volíme vhodný terapeutický postup a formu léčby a vybíráme "na míru" vhodnou medikaci.

PPG, VPG sexuologické vyšetření lze poskytnout pouze na základě indikace lékařem po předchozím odborném vyšetření v naší sexuologické ordinaci, nebo na základě doporučení psychiatra nebo sexuologa. PPG vyšetření je však třeba předem objednat v naší ordinaci osobně a proti zálohové platbě. Vzhledem k časové náročnosti objednáváme k PPG vyšetření proti nevratné záloze 4400,-Kč vázané na objednání na den a časovku vyšetření písemně stvrzené na příjmovém dokladu pro pacienta. PPG, VPG vyšetření trvá minimálně 1,5 až 2 hodiny a nadstandardně rozšířené vyšetření (vše již zahrnuto v ceně) včetně pocitového rozboru a situační psychoterapie trvá pro pacienta minimálně 2 a více hodiny, práci pro lékaře to však představuje více než 4,5 hodiny.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627


Související články a zajímavosti:

GETA-SHOP

- Rehabilitační a stimulační pomůcky GETA-SHOP:
Magazín Vibrátor na předpis? Rozhovor - O sexuologii a andrologii s MUDr. Jiřím Čalkovským (nové okno)

vytisknoutzpět