SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> LÉČBA PORUCH EREKCE A FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH: ZLEPŠENÍ PROŽÍVÁNÍ SEXU (...)

LÉČBA PORUCH EREKCE A FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:
ZLEPŠENÍ PROŽÍVÁNÍ SEXU
diskrétně, rychle, spolehlivě

 • RYCHLÁ DIAGNOSTIKA A SPOLEHLIVÝ EFEKT LÉČBY

  SEXUOLOGICKÝ PLETYSMOGRAF - je dnes nepostradatelné diagnostické přístrojové vybavení sexuologické ordinace. Vyšetření sexuologickým pletysmografem je spolehlivá diagnostická a současně i léčebná metoda vedoucí k úspěšné léčbě funkčních sexuálních poruch mužů i žen (erekce, předčasné ejakulace, sexuální výkonnosti a slabého sexuálního prožitku u mužů i žen - frigidity. Poskytne mj. i možnost vyšetření psychosexuálního profilu jedince a umožní výběr pouze účinných léků a nejvhodnějších léčebných postupů. Např. nedoporučujeme absolvovat nákladnou léčbu rázovou vlnou bez zcela jasně průkazného vyšetření, že porucha erekce je zcela určitě tělesného původu! Jinak je rázová na zlepšení erekce bez efektu. Falometrie, t.j. PPG vyšetření rozliší míru psychické a organické (tělesné) příčiny poruchy erekce a případně i vhodnost či nevhodnost realizace nákladné léčby rázovými vlnami:

 • RÁZOVÁ VLNA - Léčba poruchy erekce rázovou vlnou

  Terapie rázovými vlnami je v sexuologii indikovaná pouze u tělesné cévní příčiny poruchy erekce. Správnou indikaci k takové formě léčby spolehlivě určí PPG-vyšetření a současně duplexní UZ vyšetření funkčnosti cév v penisu. V případě, že je prokázána organická příčina poruchy, pak o léčbě rázovou vlnou lze uvažovat. ..

  RYCHLÉ ŘEŠENÍ SEXUÁLNÍHO SELHÁNÍ

  SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM LÉKAŘ URČÍ VHODNOU FORMU LÉČBY:

  PPG-VPG diagnostika v naší ordinaci je současně i výkonem léčebným: Spolehlivé řešení funkční sexuální poruchy je tak dáno možností přesné diagnostiky a tím je dána možnosti volby vhodné medikace s následně očekávaným efektem. Současně PPG diagnostika umožňuje dobrý náhled na projevy psychických okolností v intimním životě pacienta. Psychoterapeutickým pocitovým rozborem návazně po PPG měření dochází k vytváření vhodného sebenáhledu nezbytného pro úspěšnost další léčby. Proto rozbor nad výsledky PPG vyšetření je pro sebepoznání a nabytí sebejistoty pacienta nezbytnou součástí tohoto důležitého PPG vyšetření.

  JPG - 7.8 kb
  Sexuologický pletysmograf

NA ZÁKLADĚ DIAGNOSTIKY SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM LÉKAŘ URČÍ VHODNOU FORMU LÉČBY A ÚČINNÉ LÉKY, NEBO MŮŽE DOPORUČIT VHODNÉ SLOŽENÍ LÉČIVA DĚLANÉHO PŘÍMO "PRO VÁS NA MÍRU" (MAGISTRALITER).

Obrázek se souhlasem firmy GETA - výrobce přístroje

CO JE PPG - VPG DIAGNOSTIKA ?

FALOMETRIE - SEX TEST


Přístroj je tvořen elektrokapacitním pletysmografem měřícím zda je prokrvení penisu adekvátní vzrušení k potřebné erekci. Přístroj je dále vybaven měřičem kožně-galvanických reflexů a monitorovacím programem, který upřesňuje zpracování výsledků počítačem. Přístroj je určen soudním znalcům z oblasti sexuologie, ale úspěšně se používá i pro diagnostiku a uvedenou léčbu funkčních sexuálních poruch.

grafy se souhlasem fa GETAVyšetření je naprosto diskrétní a zcela bez záznamů pro zdravotní pojišťovny.

PPG - VPG VYŠETŘENÍ POMÁHÁ ZODPOVĚDĚT OTÁZKY O TĚCHTO STAVECH:

 • MÍŘE A POHOTOVOSTI SEXUÁLNÍ VZRUŠIVOSTI
 • MÍŘE PŘÍTOMNOSTI TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ PŘÍČINY FUNKČNÍ SEXUÁLNÍ PORUCHY
 • UPŘESŇUJE DIAGNOSTIKU I LÉČBU SEXUÁLNÍCH PORUCH /DYSFUNKCÍ/, JAKO JE PORUCHA EREKCE, PORUCHA EJAKULACE, NEDOSTATEČNÁ SEXUÁLNÍ VZRUŠIVOST, FRIGIDITA - ABSENCE SEXUÁLNÍ TOUHY A VZRUŠIVOSTI A SEXUÁLNÍHO PROŽITKU U ŽENY, AJ.
 • preferovaných sexuálních aktivitách vyšetřovaného včetně sexuální orientace
 • sexuálních deviacích - vyžaduje cílenější výběr podnětů a cílené vyšetření
 • Podporuje odborná vyjádření a stanoviska lékaře specialisty - sexuologa.

 • LÉČBA EREKTILNÍ DYSFUNKCE - LÉČBA ŠPATNÉ EREKCE PENISU
 • NOVÉ LÉKY NEJEN K LEPŠÍ EREKCI:
  ActiPotens
  - Zatím bez registrace? - odkaz
 • LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE
 • UDĚLEJTE SI TEST SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ
 • JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI


  Sexuální poruchy jsou často prvním signálem možného nástupu závažné systémové choroby jako jsou srdečně-cévní onemocnění (vysoký tlak, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční), cukrovka, onemocnění prostaty, onkologická onemocnění aj. V našem zdravotnickém zařízení k diagnostice sexuálních poruch přistupujeme komplexně. Včasné objednání a s tím i včasné vyšetření a diagnostika možných skrytých onemocnění s neodkladnou léčbou zajistí vyšší kvalitu života včetně života intimního a to i ve vyšším věku.


  PRAKTICKY:
  VYŠETŘENÍ SEXUOLOGICKÝM PLETYSMOGRAFEM PROBÍHÁ TAKTO:

  Vyšetření PPG (falo-pletysmografie, tj. vyšetření muže) nebo VPG (vulvo- pletysmografie, tj vyšetření ženy) u nás provádí s pacientem jeho ošetřující lékař - sexuolog, ke kterému má pacient důvěru a může se mu se vším svěřit a poradit se. V naší privátní sexuologické ordinaci v Brně - Žabovřeskách se zaměřujeme výhradně na vyšetření a léčbu sexuálních funkcí. Vyšetření se opravdu nemusíte bát. Co se v ordinaci řekne, to také v ordinaci zůstane. Od nás se žádná zpráva nikam neposílá, pokud si to pacient vysloveně nepřeje jinak. Pro vyšetření funkční sexuální poruchy se pacientovi přiloží do dlaně čidlo měřící kožně-galvanický odpor, jehož změny informují o emocionální reakci vyšetřovaného na promítaný erotický podnět. Emoce mohou k sexuálnímu vzrušení pomáhat, ale mohou i tlumit. Na promítaný podnět vyšetřovaný reaguje ať chce, či nechce, tj. i na úrovni podvědomé a situaci zpracuje a výsledkem je sexuální vzrušení, nebo i potlačení. Toto vzrušení se následně projeví (cestou cévní, nervovou, psychickou, případně i hormonální) na zevních pohlavních orgánech, kde se měří minimální změny překrvení a tím i objemu přiloženou sondou. Vznikají tak křivky z jejichž průběhu lze zjistit stále více informací. Ihned po ukončení měření je naší snahou pacienta informovat o výsledu vyšetření zpaměti, i když zpaměti nemusí být toto sdělení úplné. Ale v této situaci platí, že méně je více, neboť bezprostředně po měření využíváme situace, kdy má pacient své reakce na mnohé jednotlivé podněty ještě v pocitové paměti. Takto můžeme využít jeho pocitů k návazné terapii s cílem získání sebenáhledu a pocitových zkušeností do další léčby včetně psychoterapie. Někdy jsou výsledné křivky natolik složité, že lékař pacientovi výsledky PPG vyšetření až při příští návštěvě po podrobném vyhodnocení křivek na grafu. Je-li to vhodné, lékař ukáže pacientovi na grafech dynamiku jeho reakcí. Obvykle to pacienta posílí na sebevědomí. Sdělení diagnózy v této oblasti až tak pacienta nezajímá, ale zajímá se o to, jak mu toto vyšetření pomůže. Zajímá se o to, jak skutečně reaguje na vzrušivé podněty, jaké pocity prožívá a jak tyto pocity zpracuje, zda příjemně vzrušivě, nebo naopak úzkostně a následně tlumivě a hlavně jak se tento děj projeví na jeho sexuální úspěšnosti. Tyto své pocity pacienti srovnávají s pocity v reálných intimních sexuálních situacích v partnerském vztahu. Od tohoto sebepoznání se následně odvíjí další možnosti a formy úspěšné léčby. Pro efekt léčby je sebepoznání důležité. Na jeho základě společně stavíme další léčbu. Dle výsledku PPG-VPG vyšetření volíme vhodný terapeutický postup a formu léčby a vybíráme "na míru" vhodnou medikaci.

PPG, VPG sexuologické vyšetření lze poskytnout pouze na základě indikace lékařem po předchozím odborném vyšetření v naší sexuologické ordinaci, nebo na základě doporučení psychiatra nebo sexuologa. PPG vyšetření je však třeba předem objednat v naší ordinaci osobně a proti zálohové platbě. Vzhledem k časové náročnosti objednáváme k PPG vyšetření proti nevratné záloze 3800,-Kč vázané na objednání na den a časovku písemně stvrzené na příjmovém dokladu pro pacienta. PPG, VPG vyšetření trvá minimálně 1,5 až 2 hodiny a nadstandardně rozšířené vyšetření (vše již zahrnuto v ceně) včetně pocitového rozboru a situační psychoterapie trvá pro pacienta minimálně 2 a více hodiny, práci pro lékaře to však představuje více než 4,5 hodiny.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627


Související články a zajímavosti:

GETA-SHOP

- Rehabilitační a stimulační pomůcky GETA-SHOP:
Rozhovor - O sexuologii a andrologii s MUDr. Jiřím Čalkovským (nové okno)


Magazín Vibrátor na předpis?

ZVĚTŠIT MAPU

vytisknoutzpět