SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> PŘEDČASNÁ EJAKULACE - léčba diskrétně a rychle lékařem sexuologem

PŘEDČASNÁ EJAKULACE - léčba diskrétně a rychle lékařem sexuologem

SEXUOLOGIE: DISKRÉTNÍ ORDINACE ERUDOVANÉHO LÉKAŘE SPECIALISTY
SPOLEHLIVÁ DIAGNOSTIA A ÚSPĚŠNÁ LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:

mobil: 731 031 627

Jak oddálit předčasný výron semene. Jak dlouho by měla trvat soulož? Co lze považovat za normální dobu trvání soulože?
Privátní sexuologie Brno:
Živé firmy lékaře specialisty
LÉČBA PORUCH EREKCE a LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE -předčasný výron semene

Sexuologie Brno


PŘEDČASNÁ EJAKULACE - předčasný výron semene spolehlivá diagnostika a nové možnosti a formy léčby
prodloužení pohlavního styku

 • Léky na předčasnou ejakulaci - odkaz

  JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI

  Co je to PŘEDČASNÁ EJAKULACE (předčasný výron semene):Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN 10) definována jako: „Neschopnost muže dostatečně ovládat ejakulaci, aby při sexuálním styku dosáhli oba partneři uspokojení.“
  Když doba soulože nestačí k uspokojení partnerky, pak se jedná o jednu z vážných příčin partnerského sexuálního nesouladu, která může vážně ovlivnit i vztah mezi partnery a tato situace zase zpětně může vést ještě k vážnějším poruchám a nesouladu v sexu. Z lékařského hlediska považujeme za předčasnou ejakulaci (ajaculatio praecox) situaci, když muž nedokáže prodloužit soulož na dobu delší než 1 minuta. Soulož trvající méně než 3 minuty označujeme jako krátkou, tj. koitus brevis. Ejakulaci již v průběhu zavádění penisu do pochvy označujeme jako ejaculatio ante nebo intra portas (před nebo mezi branami). Trvá-li předčasná ejakulace od počátku sexuálního startu, hovoříme o primární E.P., vyskytla-li se později, mluvíme o sekundární E.P. Někdy se může jednat pouze o relativní předčasnou ejakulaci, kdy soulož trvá 3 až 5 nebo 15 minut minut a výjimečně i déle a partnerce tato doba nestačí k dosažení sexuálního vyvrcholení.

  PŘÍČINY PŘEDČASNÉ EJAKULACE

  Příčiny předčasné ejakulace jsou různé. Nejčastěji se jedná o nízkou frekvenci pohlavního styku, strach a úzkost v průběhu pohlavního styku. Dále se může jednat o návyk na rychlou ejakulaci způsobenou nepříznivými podmínkami pro koitus. Z organických příčin můžeme najít např. krátkou uzdičku, zánět prostaty aj.. Většina pacientů trpí vyšší vzrušivostí, jedná se tedy o konstituční faktor. Ne zřídka je předčasná ejakulace spojena s poruchou erekce.

 • 1) Strach a úzkost v průběhu pohlavního styku související s vnějšími faktory, nebo s obavami z neuspokojení ženy a z problémů ve vztahu k ní. S touto formou se v sexuologické ordinaci setkávám nejčastěji. RYCHLEJŠÍ PLODÍ, POMALEJŠÍ VYHRÁVÁ... Urychlení soulože je dáno přírodou tak, aby i v napjatých podmínkách bylo zajištěno oplodnění. Lidé však povýšili soulož nikoliv jen jako akt plození. I když je intimní situace s partnerkou vzrušivě příjemná, tyto zmíněné obavy nebo nevhodné vnější faktory vedou v podvědomí muže spíše k úzkosti a organismus se začne bránit tak, že celou situaci vyzkratkuje. Příště tato zkušenost vede ještě k výraznějším obavám a muž se tak dostává do pomyslné smyčky, která se stále více utahuje.
 • 2) Sexuální nadrženost a předrážděnost v důsledku nízké frekvence pohlavního styku např, po delším odloučení partnerů, oddalování pohlavního styku z obav z nezdaru, také často při prvních sexuálních aktivitách na počátku sexuálního života.
 • 3) Návyk na rychlou ejakulaci způsobený nevhodnými podmínkami, které vyvolávají obavy z prozrazení, nebo delším soužitím s chladnou ženou, která chce mít styk rychle za sebou. (dělej ať už to mám za sebou.) Nevhodnými vnějšími faktory může být i nedostatečné soukromí. Měl jsem pacienta s E.P., který s manželkou měli ložnici jako průchozí pokoj, kudy i několikrát za noc procházela tchýně a intimní situaci provázela slovy, „nenechte se rušit děti“. Léčba dopadla dobře až asi po roku co si tento pár zajistil nerušené soukromí.
 • 4) Některé organické faktory vedoucí ke zvýšené místní dráždivosti. Například při chronickém zánětu prostaty. Také zkrácená uzdička (frenulum breve) může vést při frikčních pohybech ke zvýšenému dráždění. Často je pak řešením malý krátký chirurgický zákrok.
 • 5) Velmi častou příčinou E.P. jsou konstituční faktory, kde jde o individuální nižší nastavení prahu vzrušivosti jedince ke spuštění ejakulačního reflexu.

LÉČBA PŘEDČASNÉ EJAKULACE:


Úkolem lékaře je uklidnit úzkostného pacienta s krátkou koitální výdrží, že jeho sexuální reakce je zcela normální a že není nemocen, přičemž se lékař nezbavuje pomoci pacientovi prodloužit spojení tak, aby dokázal uspokojit svoji partnerku. I mužův prožitek orgasmu, nezávisle na uspokojení partnerky, bývá větší, když k orgasmu dochází po pomalejším narůstání vzrušení. (Kratochvíl S.: Léčení sexuálních dysfunkcí 1999)

Na počátku diagnostiky a léčby je nezbytné, aby lékař odlišil stenickou a astenickou formu předčasné ejakulace , protože léčba těchto forem má svá specifika.
a) STENICKÁ FORMA je spíše projevem zvýšené potence – silné vzrušivosti. Muž nemívá potíže s erekcí a mnohdy je schopen soulož brzy opakovat.
b) ASTENICKÁ FORMA připomíná dráždivou slabost neurastenika. Je zde předrážděnost, ale chybí síla. Kromě překotné ejakulace je snadno zranitelná i schopnost erekce. Léčebné postupy, které vedou ke snižování vzrušivosti, mohou ohrozit i erekci. K ejakulaci dochází někdy také za neúplné erekce. (Kratochvíl S.: Léčení sexuálních dysfunkcí 1999).
Při léčbě této formy máme v naší sexuologické ordinaci dobré zkušenosti s kombinací psychoterapeutické léčby a sexonácvikové terapie s podpůrnou medikací (léky) - preparáty spolehlivě zajišťujícími kvalitu erekce a možnost opakovaní pohlavního styku. Avšak taková terapie nezkušenými terapeuty by mohla být kontraproduktivní. Na první dojem tento postup připomíná paradoxní léčbu ve smyslu, že tyto podpůrné preparáty vzrušení ještě více posílí. Je ale velmi důležité, ve které fázi psychoterapeutické léčby a sexonácvikové terapie je s touto medikací započato. S podporou sebedůvěry získané s kvalitní erekcí jsou takto na ústupu i zmíněné úzkostné reakce a postupně nabývajícími lepšícími se prožitky a zkušenostmi v intimních partnerských situacích pak dochází k pozvolnému zlepšení a vyléčení. Je vhodné do budoucnosti opatrně poučit pacienta, že potíže typu E.P. se mohou vrátit, ale pokud bude obnovena léčba včas, dají se rychle úspěšně zvládnout. Je třeba mít na paměti, že dispozice k astenické formě E.P. je dána osobností a ta se jen tak lehce nezmění.

O vhodných formách léčby předčasné ejakulace a o terapeutických přístupech byla vedena řada diskuzí. Jedno je však jisté - a je nutné, aby to pacienti věděli: Úspěšná léčba předčasné ejakulace je vždy velmi náročná jak časově, tak i terapeuticky a to jak pro terapeuta, tak i pro pacienta.Neexistuje žádný kouzelný proutek, který by předčasnou ejakulaci rychle natrvalo vyřešil. Ale pozorovali jsme i výjimky, kdy se stav rychle upravil. Efekt se dostavil například po eliminaci rušivých podnětů, jako je strach z nechtěného těhotenství, stačilo zajistit vhodnou antikoncepci. Nebo se efekt dostavil po zajištění dostatečného soukromí, jak bude uvedeno níže. Dobré zkušenosti máme i s využitím hypnoterapie, avšak jen jako návazné formy léčby na předchozí systematickou psychoterapii. Předpokladem je také určitá hypnabilita pacienta, tj. jeho schopnost k této sugestivní léčbě.
I když máme k dispozici účinná psychofarmakaa citlivost omezující krémy, letité zkušenosti s našimi pacienty nám ukazují, že nedílnou součástí léčby předčasné ejakulace by měla být i důsledná psychoterapiea aby léčba byla úspěšná, je psychoterapie nezbytná. Vytváření správného sebenáhledu pacienta, na sebe sama, na vztah a vzájemné vytváření příjemné intimní atmosféry mezi partnery jsou základní pozice, od kterých se vyvíjí další léčba. Velmi důležitý je dobře se vytvářející vztah lékař – pacient, pacient musí získat důvěru ve svého terapeuta a jen tak pacient si vytvoří náhled na smysluplnost paralelní psychoterapie a účelnost farmakoterapie.

Racionální psychoterapie

spočívá ve výkladu mechanismu poruchy a v praktických radách, jak soulož prodlužovat. Nejčastěji se doporučuje:
a) častější a u mladých zdatných jedinců i opakovaný sexuální styk (u stenické formy);
b) tlumení rychlého vzrůstu vzrušení odpoutáváním pozornosti od sexuálních podnětů k nesexuálním představám; to bývá účinné jen v omezené míře;
c) vyřešení otázky antikoncepce; nebývá vhodná přerušovaná soulož, zkracující soulož, naproti tomu může být výhodné užití kondomu, který poněkud sníží periferní dráždivost;
d) zařazování přestávek v pohybech, pokud možno s údem v hloubce pochvy, kde je pochva u vzrušené ženy poněkud rozšířena a žalud tolik nepřiléhá. Při přestávkách trvajících zpravidla 10 až 30 vteřin, se muž snaží zabránit nežádoucímu poklesu vzrušení ženy tím, že ji manuálně dráždí oblast poštěváčku. Někdy stačí k zábraně ejakulace jen dočasné zpomalení nebo změna druhu pohybů a omezení jejich rozsahu, např. provádění jen krátkých pohybů v hloubce pochvy. Některým dvojicím se osvědčuje úd na „odpočinkovou dobu“ z pochvy vysunout a ihned přejít k orálnímu dráždění ženy.
Vyzkoušení polohy, kdy žena je jízdmo na muži a aktivně provádí frikční pohyby, zatímco muž leží spíše pasivně a relaxuje svaly. Pasívní poloha muže se v některých případech dobře osvědčuje. Muž se také musí naučit ženu v pohybech včas zastavit (dopředu smluveným signálem), kdykoliv cítí blízkost ejakulace.
(Kratochvíl S.: Léčení sexuálních dysfunkcí 1999)
Muž se ale musí také naučit rozeznávat vlastní pocity při narůstání sexuálního vzrušení a přiblížení se stavu vzrušení, kdy je již ejakulace neovladatelně neodvratná.

Farmaka. Předčasná ejakulace - léky

Z farmak máme k dispozici anxiolytika, sedativa, neuroleptika a antidepresiva , která snižují celkovou dráždivost, nebo ejakulaci přímo potlačují a vedou tak k prodloužení orgastické latence.

PRILIGY na léčbu předčasné ejakulace nyní k dostání i u nás!

PRILIGY Tyto léky by měly být podávány až po správné diagnostické a terapeutické rozvaze po rozboru partnerské vztahové a sexuální situace a po rozboru celkového zdravotního stavu pacienta. Problémem je dávkování a vedlejší účinky. Nástup účinku těchto léků je většinou velmi pozvolný, ale zato úspěšně řeší i etiologické paralely psychického stavu pacienta. Jsou však psychofarmaka částečně řešící E.P. i při užívání ad hoc, tj. dle potřeby hodinu nebo několik hodin před intimní sexuální situací. Všechny tyto preparáty však omezují pozornost a tím snižují komfort např. zákazem řízení motorových vozidel a podobných činností, kde je třeba zvýšené pozornosti. Proto jsou tyto prostředky po této informaci často pacienty odmítány, ale doporučujeme je užívat například o víkendech za situací dovolujících dodržení omezení řízení motorových vozidel atp. Psychofarmaka kromě toho mohou nepříznivě ovlivňovat i jiné složky sexuální funkce, jako erektivitu a libido, i když u některých preparátů tyto vedlejší účinky jsou spíše zanedbatelné. Léčba předčasné ejakulace intermitentně podávaným sertralinem také zaznamenala uspokojivé výsledky.

TLUMÍCÍ GEL, KRÉM, SPRAY K ODDÁLENÍ PŘEDČASNÉ EJAKULACE

Např. INSTILLAGEL může úspěšně pomoci, ale nedoporučujeme bez podrobného poučení lékařem! - riziko alergické reakce aj.
V léčbě předčasné ejakulace jsou u pacientů velmi populární tzv. tlumící gely, krémy, sprejea to právě proto, že mají velmi rychlý efekt, ale nemusí to být vždy obecným pravidlem. Tyto krémy úspěšně pomáhají léčit předčasnou ejakulaci tím, že rychle nakrátko vyřeší danou situaci. Je vhodné je používat spolu s kondomem, neboť kontakt takového krému by snížil citlivost i partnerce. Tím by ženu omezil ještě více v možnosti dosáhnout orgasmu, která je již primárně krácena krátkým trváním pohlavního styku. Vesměs se jedná o preparáty obsahující různé koncentrace a formy prokainu a mesocainu. Dále je vhodné k těmto krémům přistupovat opatrně a včas se vyvarovat možné alergické reakci tím, že krém prvně muž vyzkouší v menším množství na kůži a vyčká, zda se nedostaví svědění, pálení, otok atp. Pokud taková situace s projevy alergie nastane, pak je lépe krém neužívat. Nezbytné je také kontrolovat datum použitelnosti krému!
I PŘES TATO RIZIKA JE VOLNĚ PRODEJNÝCH GELŮ CELÁ ŘADA HORŠÍCH ČI LEPŠÍCH PREPARÁTŮ, PROTO JE LÉPE ZÍSKAT TAKOVÝ KRÉM NA PŘEDPIS OD LÉKAŘE. SEXUOLOG VÁM SDĚLÍ DŮLEŽITÉ INSTRUKCE, KDY A JAK KRÉM ČI GEL V PRŮBĚHU LÉČBY SPRÁVNĚ A ÚČINNĚ POUŽÍT.
Spokojenost s krémy je jen v případě správného užívání:
Omytý a osušený žalud se lehce potře gelem nebo sprayem asi 10-15 minut před souloží. Předkožka se přetáhne zpět přes žalud a gel se nechá působit. Účinek vydrží více než hodinu. Vhodné množství gelu i rozsah lokalizace je třeba vyzkoušet. Někdy je třeba potřít žalud, celý, jindy stačí jen znecitlivění oblasti uzdičky. Výhodné je, když si muž napřed vyzkouší potřít část žaludu a po chvíli působení zkouší dotekem prstu, jak se citlivost potřené části liší od části nepotřené. Přílišné znecitlivění celého žaludu může nejen úplně znemožnit ejakulaci, ale může také ohrozit udržení erekce, zejména u astenické formy předčasné ejakulace. . (Kratochvíl S.: Léčení sexuálních dysfunkcí 1999)
Muž se ale musí také naučit rozeznávat vlastní pocity při narůstání sexuálního vzrušení a přiblížení se stavu vzrušení, kdy je již ejakulace neovladatelně neodvratná.

V podvědomí odborné ale mnohdy i laické veřejnosti je tzv. STISKACÍ TECHNIKA - funkcionální trénink k oddálení ejakulačního reflexu a to po publikací Mastere a Johnsonové, Kaplanové a u nás Pondělíčkové a zejména Kratochvíla. Instruktážní letáčky s nácvikovou sexoterapií v modifikaci Stanislava Kratochvíla svého času nechyběly v žádné ambulanci nebo poradně. Cvičení 4 v této Nácvikové sexoterapii obsahovalo instruktáž – Prodlužované dráždění pohlavního údu a Cvičení 5: Pocity z kontaktu pohlavních orgánů a z přítomnosti údu v pochvě. Tyto formy kognitivně – bahaviorální terapie nejsou v současné době tak populární a pro svoji náročnost jsou méně zodpovědnými terapeuty zatlačovány pohodlnějšími léčebnými formami, byť s menším efektem trvalého účinku. Tyto formy kognitivně – bahaviorální psychoterapie a nácvikové sexoterapie jsou však stále osvědčené a s úspěchem užívány v odborných sexuologických zařízeních pod odborným vedením terapeuta. (Soustředění přináší poznání a trpělivost růže přináší.)

 

PRODLUŽOVANÉ DRÁŽDĚNÍ POHLAVNÍHO ÚDU - STISKACÍ TECHNIKA

Žena příjemně stimuluje a hraje si s mužovým ztopořeným údem. Muž se soustřeďuje na prožívání pocitů, které to v něm vyvolává. Když muž začne pociťovat, že se blíží výron semene, dá ženě předem smluvené znamení.
Stadium před výronem semene má 2 fáze: 1. Muž cítí, že ejakulace se blíží, ale může ji přerušením dráždění nebo stiskem ještě zabránit. 2. Ejakulaci již žádným způsobem zabránit nelze, semeno je již „na cestě“. Muž se musí naučit poznávat první fázi a během ní dát ženě znamení, aby dráždění přerušila. Pak musí chvíli počkat, až se úroveň vzrušení poněkud sníží.
Účelem cvičení je, aby se muž naučil vydržet doteky i systematické dráždění na svém pohlavním údu (nejprve v ruce ženy a při dalším cvičení i v pochvě ženy) bez sklonu k rychlé ejakulaci. Musí se dokonale seznámit se svými pocity a naučit se včas zasáhnout, aby nedošlo k nezadržitelnému „spuštění“ ejakulačního reflexu. K zabránění ejakulace se nacvičují dva postupy:
a) Žena uchopí žalud mužova údu na krčku a na 3-4 sekundy jej silně stiskne. Pak jej pustí a nechá v klidu. Je-li stisk proveden včas a správně, tendence k ejakulaci vymizí. Současně s tím dojde někdy též k následnému poklesu erekce. Nutno upozornit, že na ochablém údu se stisk provádět nesmí.
b) Neprovádí se stisk, nýbrž se pouze přeruší všechny pohyby a doteky na mužském údu, muž chvíli setrvá v klidu.
Po asi půlminutové přestávce je možno pokračovat v dráždění. Během jednoho cvičení se postup provede 3-4krát. V závěru cvičení je vhodné nechat ejakulaci proběhnout.
(Kratochvíl S.: Léčení sexuálních dysfunkcí 1999)

TOLERANTNÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNERKA


Zbavte muže nervozity a napětí. Z průzkumů mezi muži vyplynulo, že jsou před samotným pohlavním stykem svazováni vědomím přivést ženu k orgasmu. Někteří z toho mají doslova strach, obávají se, aby neselhali, a to v nich vyvolává úzkost. Žena, jak známo, je schopna prožít několik orgasmů za sebou, tudíž nebude na škodu, aby vás partner hned v úvodu dovedl k vyvrcholení. Zbaví se pocitu odpovědnosti. Rozhodně se mu uleví, tak pokud vám tento postup nevadí, vyzkoušejte ho. Zahrajte si spolu hru, ve které se vy budete horečně snažit upoutat jeho soustředění jinam než na penis. Prostě ho rozptylujte, když to bude zapotřebí, a pošlete jeho stupňující se vzrušení kamsi na bod mrazu. Zkuste třeba jemné kousání do krku nebo žužlání prstů. Nacvičte si zastavení vzrušení v té nejkritičtější fázi. Aby se docílilo té správné chvíle, je nejprve třeba tento moment rozpoznat. Domluvte se s partnerem, že jakmile ucítí orgasmus nadosah, dá vám znamení, abyste přestala v pohybech, dráždění, zkrátka aktivitě. Než on sám vypozoruje, kam až si může dovolit zajít, počítejte s „nehodami“, kdy vyvrcholí brzy. Nevadí. Pokračujte ve cvičení do té chvíle, než oba sami nerozpoznáte zakázanou hranici. Trénujte tak dvakrát třikrát týdně po dobu delší než jeden měsíc.

NAŠE PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PŘEDČASNÉ EJAKULACE:
Léky na léčbu poruchy erekce často úspěšně řeší i předčasnou ejakulaci, ale dokážeme vám doporučit léky přímo pro vás "na míru" - magistraliter.

Zpracováváním souboru našich pacientů s předčasnou ejakulací (ejaculatio praecox -E.P.) jsme v naší sexuologické ordinaci získali zajímavé zkušenosti o projevech a praktické léčbě předčasné ejakulace. Ještě před několika lety by možná znělo poněkud překvapivě, ne-li pochybovačně, kdybychom již tehdy sdělili naše poznatky. Nyní již můžeme říci, že minimálně u 50% pacientů léčených v naší ordinaci pro předčasnou ejakulaci (EP) byla zjištěna nebo časem prokázána k předčasné ejakulaci navíc i určitá forma souběžné poruchy ve smyslu erektilní dysfunkce (ED). A podobně je tomu i naopak, tj.: Minimálně u 20 až 25 % pacientů přicházejících se zakázkou řešit poruchu erekce (erektilní dysfunkci ED) následně prokazujeme funkční sexuální poruchu (FSP) smíšeného typu ve smyslu nástavby s ED a to:
1) Pomineme-li organickou etiologii E.P. a budeme.li mít na mysli psychogenní etiologii funkční sexuální poruchy, máme vypozorováno, že k E.P. dochází sekundárně velmi často v důsledku stresových okolností spojených s neúspěchem v sexuálním životě ve smyslu partnerského sexuálního nesouladu. (A to nevyjímaje E.P. prim, kde jsou situace nastartované FSP v poněkud složitějších psychických a psychologických niancích - při primární EP obvykle v tenagerském věku.)
2) Řada pacientů při vstupním vyšetření v sexuologické ambulanci udává erektilní dysfunkci (ED = poruchu erekce) a následným rozborem partnerské vztahové a sexuální situace dříve či později dojdeme k závěru, že tito pacienti mají často na mysli poruchu erekce, nebo problémy s nástupem erekce při opakovaném pohlavním styku, kdy se takto snaží vykompenzovat neúspěch a neuspokojení (zejména partnerky) při úvodním pohlavním styku v dané intimní situaci v důsledku E.P.

Léčbu EP s použitím psychofarmak požadují téměř všichni pacienti, ale po zjištění omezení pro vedlejší účinky tuto léčbu zavrhují. Psychofarmaka ještě donedávna pacienty omezovaly svými vedlejšími účinky např. v řízení motorových vozidel, pozornosti v zaměstnání atp. Nyní jsou k dispozici léky s obsahem dapoxetinu, např. PRILIGY, kde jsou vedlejší účinky při správném užívání méně omezující. Dobré zkušenosti máme s léčbou při kombinaci stiskací technika a kondom + lokálně znecitlivující gel, nebo samotný lokálně znecitlivující spray. Mnohdy je však těžké pacienty přesvědčit k projevům nezbytné vlastní aktivity s pochopením, že tabletka není kouzelný proutek, který vše rychle do hoidiny vyřeší. Zárukou lepšího úspěchu léčby je tolerantní a spolupracující partnerka.

Velmi dobré praktické zkušenosti potvrzené odezvou pacientů (následnými pocitovými rozbory) máme s paralelním nebo i samostatným užíváním medikamentů na bazi 5-PDE (Levitra, Cialis, atp. ) i když by se dalo předpokládat, že při užití této medikace bude muž vnímavější - sexuálně vzrušivější a že tyto formy čas intravaginální soulože zkrátí. Naše zkušenosti jsou však velmi často opačné, tj. velmi dobré pro efekt léčby i EP: Jen do 10% pacientů s problematikou EP ejakuluje při užítí této medikace zkrácením času intravaginílní soulože a 20% pacientů nepozoruje změnu. Avšak 70% pacientů udává subjektívně ( ještě před několika lety pro nás překvapivě a paradoxně) prodloužení času intravaginální soulože při užití preparátu typu 5-PDE. To lze vysvětlit i psychickým zklidněním pacienta do intimní partnerské sexuální aktivity a to tím, že po předchozích dobrých zkušenostech s preparáty typu 5-PDE muž do aktivity nevstupuje s obavami ze selhání erekce (byť jen s projevem semierekce). Tímto je prožitek úzkosti vyvolávající reakci typu EP nižší a dá se říci, že práh startující reakce muže ve smyslu EP je takto oddálen. Nemálo pozitívně a zklidňujíce v tomto smyslu působí i myšlenka, že muž bude lépe připraven pro případnou kompenzaci neúspěchu opakováním pohlavního styku. Je-li tato léčba podpořena i psychoterapií a sexonácvikovou terapií, o to větší a úspěšnější je léčebný efekt.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

vytisknoutzpět