SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> LÉČBA PORUCHY EREKCE, PŘEDČASNÉ EJAKULACE, FRIGIDITY aj. JAK PROBÍHÁ (...)

LÉČBA PORUCHY EREKCE, PŘEDČASNÉ EJAKULACE, FRIGIDITY aj.
JAK PROBÍHÁ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
diskrétní sexuologická ordinace lékaře specialisty pro muže i ženy
MUDr. Jiří Čalkovský

Lékařské centrum jehož prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb

Diskrétní odborné vyšetření, erudovaným lékařem - specialistou. Rychlé objednání přímo osobně telefonicky:

mobil: 731 031 627

U nás poskytujeme zaručenou diskrétnost nejen objednáním na den a časovku.
K vyšetření vám rezervujeme dostatek času na pohovor, ale i na komplexní odborné vyšetření. Po rozboru partnerské vztahové a sexuální situace pacient by měl u nás absolvovat (ale nemusí) i komplexní tělesné vyšetření a sexuologicko andrologické a laboratorní vyšetření pohlavních hormonů a hormonů štítné žlázy a následně další specializovaná výhradně sexuologická vyšetření poskytující přesnou diagnostiku a účinnou léčbu. Vyšetření si takto vyžádá více než 60 minut. Zpracované osobní údaje splňují směrnice EU GDPR a zejména výkony za přímou platbu nepodléhají ani sdělení zdravotním pojišťovnám a jsou uloženy bezpečně a naprosto diskrétně.

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

V klidném a nerušeném prostředí lékař sexuolog provede s každým pacientem rozbor partnerské vztahové i sexuální situace a edukaci o zdravotním stavu pacienta (anamnéza) a o prostředí a vztazích, ve kterých pacient žije a jak ovlivňuje jeho zdravotní stav a jak ovlivňuje jeho intimní život. U vyšetření je jen lékař, sestra je přítomna pouze na přání pacienta/ky. Následně lékař pacienta poučí o možnostech a formách další léčby, kterou tímto zahájíme. Úvodní sexuologické vyšetření trvá cca 1 až 1,5 hod. včetně času lékaře na přípravu a záznam (á 10minut z každých 30minut. Poskytujeme komplexní ambulantní sexuologickou péči pro muže i pro ženy. Se souhlasem pacienta poskytneme kromě vlastního sexuologického vyšetření také tělesné vyšetření, vyšetření hormonů a vyšetření všech zdravotních okolnosti, které mohou být příčinou sexuální poruchy, tj. zejména laboratorní hormonální testy, laboratorní testy k vyloučení rakoviny prostaty, vyšetření cholesterolu a vyšetření na cukrovku, vyšetření ultrazvukem a jiná odborná vyšetření. Na vlastní přání pacienta poskytneme i vyšetření spermiogramu a plodnosti páru. Na vlastní přání pacientů poskytujeme vyšetření i na pohlavní choroby - sexuálně přenosné nemoci.
Po vzájemné dohodě ihned nebo při některé následné návštěvě sexuologické ordinace provedeme tělesné vyšetření cílené na somatosexuální (tělesný sexuální) vývoj pacienta tj. sexuologicko-antropometrické vyšetření a sexuologicko-andrologické nebo sexuologicko-gynekologické vyšetření. V případě zájmu můžeme poskytnou léčbu celému páru.
Řešíme zejména: Poruchy erekce, předčasnou ejakulaci, frigiditu, spasmus poševního vchodu, tj. vaginismus, partnerský sexuální nesoulad, manželské poradenství aj.. Dále vyšetřujeme a léčíme neplodnost mužů i celého páru. Mezi užívané léčebné metody patří pouze osvědčená a ověřená medikamentózní léčba (včetně léků na zlepšení erekce jako je Cialis,Viagra, Amfidor aj. a na předčasnou ejakulaci Priligy, dapoxetin aj.), hormonální léčba, psychologické poradenství, psychoterapie a sexonácviková terapie dle Masterse a Johnsonové. K dispozici máme moderní diagnostické přístrojové vybavení a zejména nezbytné vybavení sexuologické ordinace - sexuologický plethysmograf.

VYŠETŘENÍ V SEXUOLOGICKÉ ORDINACI - PŘEHLED

Nepředepisujeme slepě léky z reklam. V našem zdravotnickém zařízení k diagnostice sexuálních poruch přistupujeme komplexně, neboť jen včasná diagnostika a adekvátní léčba i často souvisejících onemocnění zajistí vyšší kvalitu života včetně života intimního a to i ve vyšším věku. Jsme si vědomi, že sexuální poruchy jsou často prvním signálem možného nástupu závažné systémové choroby jako jsou srdečně-cévní onemocnění (vysoký tlak, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční), cukrovka, onemocnění prostaty, onkologická onemocnění. Proto jako nezbytnou součást sexuologického vyšetření poskytujeme komplexní tělesné andrologické (případně gynekologické) vyšetření, dále laboratorní hormonální testy, laboratorní testy k vyloučení rakoviny prostaty a vyšetření glykemie, cholesterolu aj. Pro náročnější klienty poskytujeme za úhradu i náročnější vyšetření, která pojišťovna nehradí.
Vyšetření sexuologickým plethysmografem je spolehlivá a rychlá diagnostika i léčba

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH:


SEXUOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ SE NEMUSÍTE OBÁVAT

Sexuologické vyšetření je téměř stejné jako vyšetření v jiných lékařských oborech (anamnéza, tělesné vyšetření, pracovní diagnóza, objednání k odběrům na laboratorní vyšetření a na kontrolu), jen je třeba více brát v úvahu příčinné okolnosti nejen tělesné, ale také psychické. Zvláštností sexuologického vyšetření je sdělení a práce s poněkud intimnějšími okolnostmi. Tomu jsou zohledněny podmínky prostředí ordinace a také snaha o vzájemné vytváření dobrého vztahu mezi lékařem a pacientem s cílem pomoci pacientům postupně dospět ke správnému náhledu a sebenáhledu na situaci a na možnosti jejího řešení. Komunikace je postavena volně a každý sdělí v dané chvíli jen tolik, kolik chce.
S cílem, aby se zabránilo případným nedorozuměním v souvislostech s intimnostmi v oborech gynekologie, andrologie a sexuologie a s cílem, aby se předešlo nepříjemným rušivým vlivům do průběhu terapie, jsou každý klient i klientka poučeni o subjektivních hranicích osobních intimit s tím, aby pacient/ka na každou případně nepříjemně prožívanou situaci lékaře ihned upozornili. Lékař vše vysvětlí a doporučí nejvhodnější formy léčby a společně s pacientem nebo pacientkou se pak domluví na přijatelném léčebném postupu.

Někteří pacienti však nechtějí komplexní vyšetření a nechtějí si ani povídat o intimnostech a rozebírat je pocitově, ale požadují pouze léčbu symptomatickou. Tzn., že se spokojí pouze s léky, které vyřeší jen aktuální poruchu v intimní situaci a další diagnostiku a léčbu vlastní příčiny poruchy již nepožadují. Toto se snažíme respektovat, neboť víme, že každý nemusí být na léčbu tohoto typu připraven. Časem se však většina těchto pacientů vrací s požadavkem pokračovat v cílené diagnostice a léčbě. Úvodní i kontrolní sexuologická vyšetření jsou hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami 201 a 211.

Podrobnější informativní sdělení k jednotlivým bodům postupně najdete v patřičných odkazech.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

ZVĚTŠIT MAPU

vytisknoutzpět