SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> SPERMIOGRAM - rychlé vyšetření a návazně možnost léčby neplodnosti: KOMPLEXNÍ (...)

SPERMIOGRAM
- rychlé vyšetření a návazně možnost léčby neplodnosti:
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLODNOSTI PÁRU
ANDROLOGIE - Sexuologie - Gynekologie - možnost vyšetření celého páru

Privátní sexuologie Brno:
Živé firmy lékaře specialisty
SPERMIOGRAM
nebo pro ženy POST-KOITÁLNÍ TEST Písemný protokol s podrobným výsledkem vyšetření spermiogramu včetně doporučení další léčby obdržíte ještě téhož dne.
Možno + AMH test - viz info
Ordinujeme denně po-pá, viz objednání - ordinační doba a info Jak probíhá sexuologické vyšetření.

Jak probíhá vyšetření spermiogramu
SPOLEHLIVÝ TEST MUŽSKÉ PLODNOSTI - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

LÉČBA NEPLODNOSTI MUŽŮ
SEXUOLOGICKÁ ANDROLOGIE
vyšetření spermiogramu nebo postkoitálního testu lékařem specialistou
MOŽNOST IHNED ZAČÍT LÉČBU NEPLODNOSTI MUŽE
i celého páru

DISKRETNĚ, RYCHLE, BEZ ČEKÁNÍ, OBJEDNÁNÍ NA DEN A ČASOVKU
Protikladem je antikoncepce muže: Pokud jste podstoupil vasektomii, pomocí spermiogramu zjistíte, zda byla účinná.
Není třeba žádného doporučení, stačí se telefonicky objednat na
TEL: 731 031 627

Naprostá diskrétnost! Výsledky vyšetření telefonicky nesdělujeme! Podrobný protokol o vyšetření s doporučením další léčby obdržíte osobně ve sjednaném termínu, nebo expres ještě v den vyšetření na váš e-mail jen s vaším písemným souhlasem.


Odbornost lékaře v oborech sexuologie, andrologie a gynekologie poskytuje výhodu současné diagnostiky i léčby celého páru jako biologické jednotky.
SPERMIOGRAM muže (nebo PCT u ženy). Vyšetřením spermiogramu by měly začínat veškeré pochybnosti o neplodnosti. Vyšetření spermiogramu je neinvazivní a nebolestné a proto by mělo předcházet vyšetření ženy.
Následná léčba by už měla být poskytována celé biologické jednotce, tj. současně muži i ženě, ať už je míra příčiny na jedné či druhé straně větší či menší. Nedostatek u jednoho lze pak kompenzovat u druhého z páru.

VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU JE DIAGNOSTICKY PŘÍNOSNÉ ABSOLVOVAT SOUČASNĚ I S TĚLESNÝM VYŠETŘENÍM MUŽE (tj. varianta C - viz níže), ale respektujeme případné přání klienta realizovat pouze samostatné laboratorní vyšetření. Lékař vyhodnotí aktuální fertilizační potenciál muže na základě hodnot spermiogramu, ale vyjádřit se k prognóze a vhodným formám léčby, to může jen na základě komplexního vyšetření muže.

(Více viz ceník, nebo níže viz výběr ze tří možností zakázek.)

Vzhledem k časové náročnosti je třeba objednání předem na den a časovku s udáním ROZSAHU POŽADOVANÉHO VYŠETŘENÍ:

Nabízíme VÝBĚR ZE 4 MOŽNOSTÍ ZAKÁZEK A,B,C,D:

A) Pouze laboratorní vyšetření spermiogramu bez edukace a s předáním protokolu do vlastních rukou pacienta. Pro převzetí protokolu je třeba si domluvit další termín, proto je tato služba dražší 2200Kč (A) než expres vyšetření 1995Kč (B). Předání protokolu je bez edukace s lékařem. Protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby. V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření dle ceníku.
Nebo si objednat návštěvu s cílenou edukací za 1990,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba další administrativa - písemný souhlas muže i ženy.

B) 1995,-Kč:
EXPRES LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU

se zasláním protokolu e-mailem na udanou adresu s potvrzením dle GDPR, že je tomu tak na vlastní přání pacienta. Dodáno obvykle do 4 až 12 hodin. Zaslaný protokol obsahuje podrobnou slovní interpretaci laboratorního vyšetření s doporučením další léčby.
V případě požadavku následné osobní edukace (pohovoru) pacienta s lékařem nad výsledky spermiogramu je třeba se objednat na den a časovku v rozsahu platby minimálně kontrolního vyšetření dle ceníku.
Nebo si objednat návštěvu s cílenou edukací za 1990,-Kč, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba další administrativa - písemný souhlas muže i ženy.


Plodnost není vhodné hodnotit pouze z laboratorního vyšetřením ejakulátu a spermií. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby. Následně je vhodné uvažovat o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, ale nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp. Proto DOPORUČUJEME:
C)

KOMPLEX: SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ + SPERMIOGRAM + TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ

2 návštěvy celkem 5795Kč:
1. návštěva:
Úvodní KOMPLEXNÍ SEX.-ANDROLOGICKÉ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
+ TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ MUŽE
+ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
2. návštěva:
Edukace s lékařem nad výsledky všech vyšetření a doporučení další léčby. Možnost společné edukace i s partnerkou (v ceně). K tomu je však třeba písemný souhlas muže i ženy (na místě Dohoda včetně povinného GDPR). Doporučení možností a forem léčby individuálně, nebo muž i žena společně.D)

Doporučujeme!

SPERMIOGRAM
+
KLINICKÉ A TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SPECIALISTOU

DOPORUČENÍ:
Při řešení partnerské neplodnosti doporučujeme nezbytně a neodkladně absolvovat ÚVODNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ROZŠÍŘENÉ O ZACÍLENÍ NA PLODNOST.
BALÍČEK 8400,-Kč: 2-3 návštěvy:
1) Úvodní sexuologické vyšetření + andrologické vyšetření včetně zacílení na plodnost včetně celkového tělesného vyšetření včetně vyšetření pohlavních orgánů 2) Laboratorní vyšetření spermiogramu + labor. vyšetření souboru hormonů andrologické endokrinologie. 3) Interpretace výsledků vyšetření a doporučení další léčby s předáním protokolu. Ve Variantě C je edukace muže společně i s partnerkou poskytnuta zdarma, je však třeba od muže i od ženy písemný souhlas s podáním informací v souvislostech s vyšetřením a léčbou včetně GDPR. Tělesné vyšetření muže je diagnosticky i prognosticky velmi důležité.
Plodnost není vhodné hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií bez osobního vyšetření pacienta. Je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a pravděpodobnosti úspěchu léčby. Následně je vhodné uvažovat o léčbě celého páru jako o léčbě celé biologické jednotky, ale nelze opomíjet i jiné okolnosti, zdravotní, vztahové, sociální, osobnostní atp.
K upřesnění diagnózy a léčby je nezbytné VYŠETŘENÍ POHLAVNÍCH HORMONŮ (bude uvedeno níže) včetně jejich gonadotropinů (testosteron, estrogen, PRL, FSH, LH, SHBG aj., případně vyšetření i hormonů štítné žlázy. Hradí se zvlášť.

DIAGNOSTIKA PLODNOSTI CELÉHO PÁRU. Tu poskytujeme páru až po absolvování komplexního vyšetření muže. Jedná se o soubor vyšetření na vlastní přání pacientů, tj. za přímou platbu: (gynekologické vyšetření ženy, vyšetření gynekologické endokrinologie (hormonů) - zejména FSH a AMH test plodnosti, stanovení plodných dnů, ultrazvuková folikulometrie, ultrazvuková endometrie, postkoitální test. Je třeba osobní objednání pacientkou na den a časovku. Cena zakázky vybrané pacientem je dohodou dle rozsahu vyšetření.

SPERMIOGRAM: Rozborem ejakulátu se hodnotí zejména:

 • množství, tj. objem ejakulátu a koncentrace spermií
 • vitalita spermií, tj. rychlost a charakter pohybu a jeho propulsivita určuje index invazivní pohotovosti k oplodnění, dále speciálním barvením se rozliší živé nepohyblivé spermie od mrtvých spermií.
 • morfologické vyšetření tvarových a strukturálních změn spermií a přítomnost dalších elementů v ejakulátu
 • pH ejakulátu
 • další cílená vyšetření fertility (plodnosti) jsou uvedeny níže.
  V naší ordinaci obdržíte podrobný písemný protokol obsahující vyjádření i k pravděpodobnosti oplození, případně s doporučením další odborné speciální diagnostiky a léčby.
 • Semeno - biologický materiál k vyšetření spermiogramu můžete po dohodě přinést i z domu
 • Případnou léčbu je vhodné dále již realizovat s celou biologickou jednotkou, tj. s celým párem, neboť nedostatky u muže mohou být částečně kompenzovány ženou a naopak.
 • Na vlastní přání pacientů poskytujeme vyšetření i na pohlavní choroby - sexuálně přenosné nemoci. a to přímo z ejakulátu (semene), nebo odběrem z krve aj.
 • Po úvodním spermiogramu, v případě sníženého fertilizačního potenciálu, doporučujeme viz tento odkaz
  REALIZOVAT DIAGNOSTIKU I LÉČBU CELÉHO PÁRU JAKO BIOLOGICKÉ JEDNOTKY, PROTOŽE NEDOSTATKY NA STRANĚ MUŽE LZE ČASTO KOMPENZOVAT NA STRANĚ ŽENY A OBRÁCENĚ.
  ALE PŘEDEVŠÍM JE TŘEBA VĚDĚT, ŽE PSYCHICKÉ OKOLNOSTI NEPLODNOSTI JSOU NEMÉNĚ DŮLEŽITÉ NEŽ TĚLESNÉ. PROTO NEPANIKAŘIT, ZACHOVAT KLID A BÝT SI VZÁJEMNĚ OPOROU A VYTVÁŘET SI VZÁJEMNĚ PĚKNÝ A HARMONICKÝ PRŮBĚH PARTNERSKÉHO ŽIVOTA VČETNĚ INTIMNÍCH SITUACÍ. 
  VŠE SI V KLIDU NECHAT VYSVĚTLIT OD LÉKAŘŮ A DOMA SPOLEČNĚ UVAŽOVAT O DOPORUČENÝCH POSTUPECH LÉČBY A BÝT SI VZÁJEMNĚ OPOROU V DODRŽOVÁNÍ NÁROČNÉ LÉČBY. 
  NESPĚCHAT NA EFEKT, NESTŘÍDAT JEDNO ZAŘÍZENÍ ZA DRUHÝM A NEUTÍKAT TAK ZA "ŠTĚSTÍM", ALE ZPOMALTE A DEJTE TAK MOŽNOST, ABY SI VÁS ŠTĚSTÍ DOSTIHLO.
  AVŠAK NEDĚLAT NIC A JEN ČEKAT - TO JE TO NEJHORŠÍ! ZDE NEPLATÍ, KDO NIC NEDĚLÁ, NIC NEPOKAZÍ. NAOPAK!
  PŘÍPADNÉ DOPORUČENÍ DO CENTRA ASISTOVANÉ REPRODUKCE NEODDALOVAT! A TAM VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ DVOJNÁSOBNĚ.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

METODY LÉČBY NEPLODNOSTI odkaz
JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
NORMÁLNÍ HODNOTY SPERMIOGRAMU
ODBĚR EJAKULÁTU
PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU DOMA
JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ NEPLODNOSTI
Jak probíhá sexuologické vyšetření
Azoospermie - Jak dál? Co je to MESA, TESE
Varikokéla a plodnost. Varikokéla a spermiogram
Jak zlepšit hodnoty spermiogramu
Slovník základních pojmů.

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627Po úvodním vyšetření spermiogramu,
v případě snížených hodnost, DOPORUČUJEME:

 • KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKO-ANDROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENÉ NA NEPLODNOST včetně tělesného vyšetření pohlavních orgánů
  Při důvodných obavách z neplodnosti páru doporučujeme podstoupit toto vyšetření přímo. Je zaměřeno na plodnost muže, případně výhledově i na vyšetření celého páru:
 • Vyšetření anamnézy a všech okolností neplodnosti jedince i páru
 • Tělesné sexuologicko-andrologické vyšetření pohlavních orgánů včetně prostaty, určení stavu případné varikokély (s upřesněním ultrazvukem) a také zjištění případné skryté vrozené vývojové vady ovlivňující plodnost muže.
 • Vyšetření pohlavních hormonů a jejich gonadotropních hormonů hypofýzy. Mnohdy i rozšířené vyšetření hormonů zejména v případě onemocnění štítné žlázy, nadledvinek aj. Rozšířené vyšetření ukáže na poruchu na ose hypothalamus - hypofýza - pohlavní žlázy a jejich zárodečný epithel včetně určení pravděpodobnosti dg. Sertoly cell syndrome only.
 • U nás vyšetřovaný pacient si může přiobjednat vyšetření na sexuálně přenosná onemocnění (STD) na ureaplasmata a mykoplasmata a na chlamydie. (Případně i komplexnější vyšetření na STD viz nadstandardní screeningový balíček za přímou platbu.)
  Varikokéla a plodnost. Varikokéla a spermiogram: Kvalita spermií je často snížena v důsledku nedostatečného cévního zásobení varlat. Příčinou bývá varikokéla., t.j. časté onemocnění varlat v důsledku rozšíření zásobující žilní pleteně v okolí chámovodu, kde tato pleteň vytváří kolaterály a dochází tak k městnání krve a s tím i k cévnímu omezení zásobování pohlavních orgánů muže. Je to podobné městnání jako při křečových žilách v dolních končetinách. ..

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ NEPLODNOSTI PÁRU PŘI NEUSPOKOJIVÝCH HODNOTÁCH SPERMIOGRAMU

 • Sexuologické vyšetření cílené na plodnost: Uvážit vhodnost vyšetření jedince, nebo i celého páru sexuologem na funkční sexuální poruchy, které mohou ovlivňovat plodící schopnost. Např. neschopnost zavést penis do pochvy, nedostatečná frekvence pohlavních styků, nevyužívání plodných dnů, poruchy ejakulace, zejména retrográdní ejakulace, neschopnost ejakulace do pochvy a podobné poruchy ovlivňující schopnost početí, které mohou být psychického, ale i tělesného původu a je třeba je řešit.
 • Postkoitální test -PCT ženy po nechráněném pohlavním styku a to s cílem:
  1) upřesnit hodnoty plodícího potenciálu celého páru jako biologické jednotky
  2) PCT jako alternativní vyšetření, KDYŽ MUŽ ODMÍTÁ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU
 • Bakteriologické vyšetření ejakulátu (alespoň na ureaplasmata a mykoplasmata) a případně vyšetření na sexuálně přenosná onemocnění
 • Vyloučení infekcí – bakteriologické kultivační vyšetření
  Je možno si přiobjednat vyšetření na pohlavně přenosná onemocnění - kultivační vyš. doporučujeme alespoň ureaplasmata, mykoplasmata a chlamydie.Chlamydie. Širší diagnostický záběr na sexuálně přenosná onemocnění viz Balíček IV Pozn.Nová globální hrozba - mutovaná kapavka
 • Vyšetření protilátek proti spermiím
 • Biopsie varlete? Ne! Nebo až v krajním případě. Biopsií se zjistí stav zárodečného a žlazového epitelu přímo ve varlatech a možnosti tvorby spermií ve varlatech. (Tato diagnostika je sice přesná a stanoví dg. Sertoly cell syndrome only, tj. poruchu přímo zárodečného epithelu s důsledkem absolutní nechopnosti tvorby a zrání spermií.) Ale chirurgický zákrok je až zcela vyjímečným a posledním řešením, např. s cílem kromě vyšetření současně získat i genetický materiál k umělému oplodnění. K diagnostickým účelům stačí nepřímé zjištění dle hodnot zejména gonádotropních hormonů. Vyšetření hormonů je uspokojivě dostačujícím, byť nepřímým, ukazatelem stavu zárodečného epitelu. Toto vyšetření hormonů včetně gonadotropinů odběrem z krve je nebolestivé a šetrné. Rozšířené vyšetření ukáže na poruchu na ose hypothalamus - hypofýza - pohlavní žlázy a zárodečný epithel včetně určení pravděpodobnosti dg. Sertoly cell syndrome only.
 • Dle hodnot spermiogramu se vyšetření někdy doplňuje např. o stanovení množství zinku v ejakulátu, množství fruktózy, neutrální glukosidázy a imunologické vyšetření ejakulátu.
 • Opakované vyšetření spermiogramu má význam až po 2,5 měsících, neboť spermatogemeze (zrání spermií) v zárodečném epitelu varlat trvá právě 2,5 měsíce
 • Při zadávání zakázky je možno si přiobjednat pohovor s lékařem, nebo se přímo objednat ke komplexnímu vyšetření cílenému na plodnost.

 • Vyšetření ženy a Postkoitální test

  a diagnostika plodnosti ultrazvukovou folikulometrií a uzv-endometrií

 • AMH test - test plodnosti ženy z krevního vzorku - biologický věk vaječníků. Jinými slovy: Kolik má žena času, zda ještě může početí odkládat. Informační leták k AMH testu si můžete stáhnout zde Toto vyšetření je určeno pouze pro naše registrované pacientky v naší gynekologické ambulanci. AMH test pojišťovny nehradí a tudíž je za přímou platbu. Vyšetření AMH musí předcházet minimálně cílené vyšetření v naší gynekologické nebo sexuologické ambulanci. AMH test poskytujeme pouze jako komplex sexuologického a gynekologického vyšetření včetně UZV folikulometrie a endometrie a s tím určení plodných dnů (12,-16.d.c.). Odběr krve na AMH není vázán na fázi cyklu, ale doporučujeme i vyšetření screeningu na štítnou žlázu a vyšetření gynekologické endokrinologie včetně FSH, pak je vhodná odběr krve 2až 3. den cyklu. (Cena: úvodní sex.vyš. + gynekol. vyš. + UZV vyš. - vše viz náš ceník + AMH 1000,-Kč + vyš. dalších hormonů za 400 až 3000Kč. - zakázku je nutno upřesnit s lékařem po absolvování úvodního vyšetření v naší gynekologické nebo v sexuologické ordinaci.)

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU

 •  Vyšetření spermiogramu informuje o podílu mužského faktoru neplodnosti a má být realizováno jako úvodní vyšetření neplodnosti, neboť je neinvazívní a pro muže nenáročné. Toto vyšetření může být rozšířené u muže o vyšetření pohlavního hormonu testosteronu TST a folikulostimulačního hormonu FSH z krve a u ženy o PCT test. Snížené hladiny hormonů TST a FSH ukazují na nedostatečnou funkci varlat. FSH produkují Sertoliho buňky varlete a je regulován negativní zpětnou vazbou přes podkorová centra mozku a hypofýzu. Zvýšená hladina FSH svědčí o závažné poruše zárodečného epitelu, kde se spermie tvoří. Avšak i když je FSH v normě, ještě to neznamená, že tvorba spermií není narušena.

 •   ODBĚR EJAKULÁTU
  Ejakulát pro vyšetření se má odebírat pomocí masturbace cca po dvou dnech pohlavní zdrženlivosti (tzv. plodící vzorek dle obvyklých frekvencí pohlavních styků). Muž si vybaví semeno na WC, případně při objednání spermiogramu poskytneme muži odběrový set k získání ejakulátu doma.
 •   PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU DOMA:
  Semeno můžete odebrat doma a to do lékovky předem připravené důkladným omytím vřelou vodou (NE SAPONÁTY !) a před odběrem nechat lékovku ochladnot.)
  Ejakulát k vyšetření má být získán masturbací (autostimulací, onanií), aby nemohla první porce ejakulátu, nejbohatší na spermie, uniknout mimo nádobku. Sperma by se nemělo odebírat do kondomu, protože jsou v něm obsaženy spermicidní látky, které mohou výsledky testu negativně ovlivnit. Ejakulát by měl být zachycen v celém objemu a nesmí být nijak znečištěn, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Proto získání ejakulátu orální stimulací nebo z přerušované soulože není vhodné a může celé vyšetření ovlivnit. (K vyšetření spermií v pochvě slouží jiný test – viz PCT). Transport ke zpracování by neměl trvat déle než 1-2 hod. od odběru. Čím kratší čas uplyne mezi odběrem a zpracováním, tím přesnější je výsledek. Nádobka musí být transportována při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 37°C. Bezprostředně po odběru by si měl muž vzorek prohlédnout, zda je či není kapalný a měl by průběžně vypozorovat, za jak dlouho zkapalnil, zda po více než 30 min. nebo za dobu kratší. Nádobka by měla být označena:
  Jméno a příjmení vyšetřovaného:
  Datum a čas odběru:
  Datum PE: (datum poslední ejakulace před tímto odběrem, kdy naposled vyšlo semeno jakýmkoliv způsobem)

  NORMÁLNÍ HODNOTY SPERMIOGRAMU:

  • množství ejakulátu - norma je 2 - 4 ml
  • pH ejakulátu - 7,2 - 7.3
  • zkapalnění - do 30 ti minut
  • koncentrace spermií - minimální množství pro úspěšné oplodnění přirozenou cestou je 20 milionů spermií v mililitru - dnes však v populaci nejsou vyjímkou i hodnoty kolem 10 miliónů, ale ani tato koncentrace rozhodně nevylučuje možnost početí. K asistovanému oplodnění stačí však i mnohem méně spermií.
  • celkové množství spermií - alespoň 40 milionů (tj. v celém objemu ejakulátu)-# procentuální podíl pohyblivých spermií - alespoň 50 % pohyblivých (z toho alespoň některé progresivně pohyblivé spermie, tedy takové, které mají šanci proniknout k vajíčku a oplodnit je) - alespoň 25 % progresivně pohyblivých spermií
  • procentuální podíl živých spermií - alespoň 75 % (primulinový nebo eozinový test)
  • procentuální podíl spermií normálního tvaru - norma do 15 - 30 %
  • provádí se i podrobné mikroskopické vyšetření např. aglutinace, aglomerace spermií, přítomnost epitelií, bakterií aj.
  • v indikovaných případech se dále dělá kultivační bakteriologické vyšetření a vyšetření imunologické
  • Někteří muži přicházejí k vyšetření spermiogramu, aby vyloučili otcovství. To je možné pouze pokud ejakulát neobsahoval žádnou spermii (azoospermia) a to v době oplodnění. I jedna spermie je schopna oplození. Proto v takovém případě po vyšetření spermiogramu doporučujeme vyšetření DNA k průkazu otcovství.

  JAK ZLEPŠIT ŠPATNÝ SPERMIOGRAM
  CO MŮŽETE UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SPERMIOGRAMU

  při oligo-asteno-terato-spermii: • Jíst jen zdravou a pestrou a čerstvou strava a dostatek pohybu (ne nadměrné cvičení) • Užívat vitamíny a minerály: Vitamín C - zvyšuje kvalitu spermatu více způsoby, zejména pohyblivost spermií, doporučená dávka 500mg • Vitamín E - u mužů, kteří brali vitamín E (400-600 lUs), bylo podle studií zaznamenáno zlepšení počtu a pohyblivosti spermií • Vitamín B12 - zvyšuje počet a pohyblivost spermií • Zinek - napomáhá k tvorbě spemií a mužských hormonů a ke zvýšení počtu spermií • Selen - potřeba k produkci testosteronu, při malé hladině jsou spermie málo pohyblivé • Karnitin • Koenzym Q10 • Arginin • O vhodné medikaci by měl vždy rozhodovat lékař a to na základě vašeho tělesného a laboratorního vyšetření. Lékař má také k dispozici řadu dalších léků včetně hormonů. • Vysoký krevní tlak, porucha krvetvorby, onemocněním jater, onemocnění ledvin bývá provázeno abnormálními hodnotami spermiogramu - v takovém případě je na místě vyšetření specialistou. ČEHO JE TŘEBA SE VYVYROVAT: • Kouření - přestat zcela kouřit • Alkohol - alkohol v maximální míře omezit • Stres - vyhýbat se stresovým situacím • Těsné spodní prádlo - vyvarovat se těsného teplého spodního prádla, teplo spermiím škodí • Horké koupele, sauny atd.

  Vyšetření plodnosti páru. Vyšetření neplodnosti

  Vyšetření plodnosti páru. Vyšetření neplodnosti
  Vyšetřením spermiogramu by měly začínat veškeré pochybnosti o neplodnosti. Vyšetření spermiogramu je neinvazivní a nebolestné a proto by mělo předcházet vyšetření ženy. Následná léčba by už měla být poskytována celé biologické jednotce, tj. současně muži i ženě, ať už je míra příčiny na jedné či druhé straně větší či menší. Nedostatek u jednoho lze pak kompenzovat u druhého z páru. Nevyhnutelné jsou také vztahové a sociální okolnosti, nelze při léčbě pominout i psychologické skutečnosti, ale i možnosti léčby, byť dnešní medicína poskytuje v CAR (centrech asistované reprodukce) možnost mateřství téměř každé ženě a možnost biologického otcovství téměř každému muži, který může poskytnout i velmi malé množství genetického materiálu. Proto i malé zlepšení hodnot u muže má svůj význam pro biologické otcovství a neuspokojivé hodnoty ve spermiogramu by měly muže motivovat k dalšímu cílenému vyšetření a léčbě. Doporučujeme podstoupit cílené vyšetření na plodnost včetně podrobného tělesného sexuologicko – andrologického vyšetření a včetně vyšetření hormonů, bakteriologického vyšetření aj. V tomto smyslu je možno využít balíčků zdravotní prevence a osobního zdraví. Hormonální léčba neplodnosti mužů je efektivní spíše jen u mladých jedinců, ale správná medikace včetně podpůrné s využitím vhodných vitamínů a minerálů může, jak je výše zmíněno, významně ovlivnit i možnosti léčby v CAR (centrum asistované reprodukce) cestou technik IVF se splněním i biologického otcovství.Možnosti a výsledky asistované reprodukce v CAR jsou rok od roku významnější, ale úhradou na zdravotní pojišťovnu omezené do dne 37 let věku ženy s možností 3 stimulací a 3-4 základních výkonů typu in vitro fertilizace (IVF). Po uplynutí tohoto věku nebo po vyčerpání úhrad IVF a možností léčby v centrech asistované reprodukce přicházejí páry i do naší ambulance s požadavkem další léčby. V těchto případech pozorujeme, že po odeznění psychicky traumatizujících intervencí v důsledku dynamiky léčebných cyklů náročných biologicky i psychicky a po vyrovnání se s partnerskými psychosociálními okolnostmi dochází relativně často k žádanému početí. Mnohdy stačí odstup času od tělesně i psychicky náročné léčby a k tomu jen několik psychoterapeutických sesí a může dojít k početí i přirozenou cestou. Někdy je však třeba současně pomoci i s medikací nebo s pomocí již méně náročného a méně nákladného cervikálního umělého oplodnění.

  OVĚŘTE SI SVOJI PLODNOST

  Se zakázkou vyšetřit spermiogram přicházejí do naší ordinace i muži s cílem OVĚŘIT SI SVOJI PLODNOST. Toto rozhodnutí považujeme za správné a zodpovědné zejména před vstupem do manželství, kdy by oba manželé měli znát svůj zdravotní stav a schopnost mít děti.Analogickým vyšetření pro ženy je nenáročná a nebolestná ultrazvuková folikulometrie a endometrie. Je třeba mít na mysli, že i dobré hodnoty fertilizačního potenciálu muže nebo ženy nejsou ještě zcela stoprocentním předpokladem úspěšného či rychlého početí. Muži také někdy chtějí vyšetřit spermiogram s cílem ověřit si tak své otcovství. V tomto případě je třeba si uvědomit, že k oplodnění teoreticky stačí i pouze jedna spermie a že vyšetření spermiogramu je aktuální pouze k datu vyšetření a nikoliv k datu početí a že pro určení či vyloučení otcovství je mnohem spolehlivější vyšetření cestou DNA.Vyšetření - výkony spojené s plodností - neplodností včetně vyšetření spermiogramu jsou mimo pasportizaci se zdravotními pojišťonami a jsou poskytovány za přímou platbu. Na základě vyšetření spermiogramu poskytujeme i další cílená vyšetření na diagnostiku neplodnosti mužů především. Poskytujeme andrologické tělesné vyšetření a poskytujeme i cílené vyšetření hormonů - endokrinologické vyšetření. Na základě výsledků těchto vyšetření léčíme muže. Poskytujeme však i léčbu celému páru včetně umělého oplodnění, jsou-li pro to vhodné indikace a dobrá pravděpodobnost efektu léčby s očekávaným cílem zdravého početí.-* Jak probíhá vyšetření v sexuologické ordinaci. Jak probíhá léčba funkčních sexuálních poruch mužů i žen. Poruchy erekce. Předčasná ejakulace. Frigidita. Spasmus poševního vchodu - vaginismus. Partnerský sexuální nesoulad...aj.

  ODKAZY:

  • ANDROLOGIE
  • Vyšetření plodnosti páru. Vyšetření neplodnosti-* Očkování proti rakovině děložního čípku (a genitálním papilomům pro ženy, ale i pro muže jako potenciální přenašeče.)-* Vyšetření varlat a prostaty, ale i prsou mužů-* O sexuologii a andrologii-* Test sexuálního zdraví
  • METODY LÉČBY NEPLODNOSTI
  • Kniha otázek a odpovědí: Kniha o těhotenství @ porodu-* Virtuální porodnice-* Zhoršuje se opravdu plodnost mužů?
  • Samovyšetřování varlat
  • Plodnost mužů je ohrožena
  • Etické a právní aspekty při rozhodování se k vyšetření otcovství
  • Odkaz na internet - Velký lékařský slovník

   Slovníček základních pojmů:

  • ·Oligozoospermie - Nižší počet spermií než je stanovená norma (nižší než 20 milionů spermií na 1 ml)
  • ·Astenozoospermie - Snížená pohyblivost spermií
  • · Azoospermie - nepřítomnost spermií v ejakulátu (je nezbytné opakované vyšetření pro potvrzení této diagnózy). Pokud se potvrdí, je třeba ověřit možnost získáníspermií operativní cestou (MESA, TESE).
  • · Oligoasthenozoospermie - snížená koncentrace a menší pohyblivost spermií.Většinou vyžaduje využití metod asistované reprodukce (ICSI).
  • · Teratozoospermie - snížený podíl spermií normálního tvaru - normální počet tvarově nevyhovujících spermií
  • ·Astenoteratozoospermie - Spermie jsou tvarově neodpovídající normě a zároveň jsou méně pohyblivé
  • ·Oligoastenoteratozoospermie - Spermie jsou v menším počtu, tvarově neodpovídají normě a jejich pohyblivost je významně omezená
  • · Pyospermie–Masívní přítomnost bílých krvinek ve spermatu (příznak zánětu)
  • · Nekrospermie– všechny spermie jsou nepohyblivé (jeví se jako mrtvé). Moderními metodami lze schopni odlišit jen nepohyblivé spermie od mrtvých od mrtvých (eozinový test, primulinový test). norma 75 procent živých spermií)
  • ·Aspermie– Nepřítomnost spermií v ejakulátu
  • · Kryptospermie - spermií je tak málo, že jsou zjištěny až po centrifugaci vzorku.-*· SCSA* (z anglického Sperm Chromatin Structure Assay) – pomocí této metodylze dalším speciálním vyšetřením zjistit přítomnost zlomů v chromatinu (soubor chromozómů, ve kterém je uložena genetická informace). Tyto zlomy mohou vznikat působením nepříznivýchchemických, radiačních vlivů a způsobovat poruchu plodnosti i při jinak normálním vzhledu a pohyblivosti spermií.
  • · FISH* (z anglického Fluorescent In Situ Hybridization) – nástavbová upřesňující metoda cytogenetickéhovyšetření, s jejíž pomocí lze zjistit odchylky v počtu a struktuře chromozómů.
  • · ICSI – (z anglického Intracytoplasmic Sperm Injection) injekce spermie do vajíčkapomocí mikromanipulátoru - možná součást oplodnění cestou IVF (in vitro fertilizace = "oplodnění ve zkumavce!)]

   Příčiny mužské neplodnosti

  • Nemožnost pohlavního styku pro impotenci
  • Nedochází k ejakulaci nebo dochází k retrográdní ejakulaci do močového měchýře
  • Neprůchodnost vývodných cest mužského pohlavního ústrojí
  • Muž netvoří spermie
  • Spermie se tvoří, ale jsou defektní
  • Imunologická nekompatibilita Další podrobné informace o hodnotách spermiogramu a o vyšetření neplodnosti

  TEL: 549 256 561
  MOB: 731 031 627


  Regionální zařazení : Jihomoravský kraj Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Olomoucký kraj Prostějov Přerov Pardubický kraj Zlínský kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín

  SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

  vytisknoutzpět