SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> MANŽELSKÁ A VZTAHOVÁ PORADNA SEXUOLOGA BRNO - DISKRÉTNĚ pro muže i pro (...)

MANŽELSKÁ A VZTAHOVÁ PORADNA SEXUOLOGA BRNO - DISKRÉTNĚ
pro muže i pro ženy

Manželská a vztahová poradna sexuologa Brno - Žabovřesky
Manželské a partnerské poradenství - manželská a partnerská vztahová poradna.
Sexuologická ordinace diskrétně individuálně pro ženy i pro muže.

mobil: 731 031 627

Lékařské centrum jehož prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb
Poruchy v partnerském vztahu, které se promítají do sexuální oblasti a vztahů včetně psychického napětí spojeného s nejistotou a otázkami kolem plodnosti. Sexuologické poradenství a vyšetření je možno poskytnou na pojišťovnu 211 a 201, nebo za přímou platbu dle ceníku v naší sexuologické ordinaci.

Plnohodnotný sexuální život je důležitou součástí partnerských vztahů a významně se projevuje v kvalitě každodenního života, na celkovém zdraví, plodnosti páru, motivaci k životním cílům a prožívání života s pocitem spokojenosti. Proto je v naší ordinaci i vztahová poradna s možností odborné terapie včetně psychoterapie.
Na řešení problémů není nikdy pozdě! V naší manželské, partnerské a vztahové poradně vaše vztahové i sexuální neshody v klidu a nerušeně probereme a společně s vámi najdeme vhodná řešení. První návštěvu doporučujeme jednotlivě a teprve následné návštěvy případně společně v páru. Vyhnete se tak zbytečnému konfrontačnímu napětí v úvodu terapie. Ale chcete-li, můžete přijít společně i k první návštěvě. Komunikaci je třeba se učit. Dozvíte se co je to konstruktivní hádka - odkaz na S. Kratochvíl: Manželská a párová terapie, str 85 v knize:

DISKRÉTNÍ SEXUOLOGICKÁ ORDINACE

pro muže i ženy v každém věku
řeší sexuální nesoulad, funkční sexuální poruchy, plodnost
stačí se pouze telefonicky objednat.

TEL.: 731 031 627


Psychoterapeutické sese poskytujeme diskrétně bez čekání objednáním na den a na časovku na základě indikace předchozího úvodního vyšetření v sexuologické ambulanci.
I sexuální problémy mohou být důsledkem obtížné životní situace. Proto vám nabízíme pomoc od trápení se kterým si sami nevíte rady. Pomůžeme vám zejména máte-li zájem se aktivním způsobem psychicky rozvíjet a učit se poznávat své možnosti. K našim klientům přistupujeme individuálně a upřednostňujeme ty diagnostické a léčebné postupy, které se jeví pro pacienta nejpřípustnější a nejefektivnější, tj. eklektickým přístupem. Jsme si vědomi důležitosti důvěry a vztahu lékař - pacient a proto krátkou situační psychoterapii nepovažujeme za nadstandard a poskytujeme ji každému pacientovi zdarma již v průběhu každého vyšetření. Systematická psychoterapeutická léčba je již považována za nadstandard, který si již pacient hradí:

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je léčebnou metodou a současně svým způsobem i upřesňující diagnostickou metodou, je vlastně souborem komunikačních technik slovních – větných, neslovních - pocitových a pohybových technik , ale i uměleckých projevů a projekcí využívaných psychoterapeutem ke komunikaci s pacientem vedoucí k sebepoznání pacienta a k vědomým či něvědomým sebekorekcím s cílem zvýšení duševního zdraví a spokojenosti pacienta, nebo ke zlepšení vztahů uvnitř partnerského vztahu, rodiny a blízkého okolí pacienta. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru. Pacient s terapeutem mluví o svých tématech ve snaze dostat se k hlubším kořenům problémů a nalézt pro ně vhodná řešení. V naší sexuologické ordinaci upřednostňujeme eklektický přístup, tj. to, co pacientovi nejlépe vyhovuje k projevu a léčbě svých potíží, k vytváření správného sebenáhledu a sebehodnocení s cílem korigovat své chování a návyky vědomé i nevědomé tak, aby vedly k žádanému léčebnému cíli. Poradenstvím řešíme problémy běžného života (vztahové a sexuální problémy, existenciální krize či pocity ztráty smyslu, nízké sebevědomí, ale řešíme i otázky a stavy spojené s nevěrou aj.). V naší ordinaci tyto situace řešíme zejména v souvislostech se sexuálními poruchami, nebo s problémy manželské neplodnosti. Psychoterapeut vystupuje spíše jako poradce a průvodce, který klientovi pomáhá, respektuje jej a respektuje i jeho soukromí. V sexuologické praxi máme dobré zkušenosti i s využitím sugescí a přímé či nepřímé hypnoterapie za předpokladu, že pacient s touto formou léčby souhlasí a za předpokladu, že je dostatečně hypnabilní. Některé tyto techniky se snažíme pacienty naučit a instruovat tak, aby nadále byli v těchto formách léčby co nejvíce soběstační. Pacientovi se dá také řící, že podstatou a cílem psychoterapie v sexuologické praxi je: Věřit více sám sobě a naučit se příjemné prožívat příjemně.
Ostatní situace doporučujeme řešit v psychiatrické ambulanci, kde je léčení zaměřeno na specifická duševní onemocnění nebo poruchy (neurózy, fobie, alkoholismus, drogová závislost…)

KOUČOVÁNÍ

První dojem je klíčovým momentem každé mezilidské komunikace Máte problém se seznamováním?
Máte problém s komunikací?
Chcete najít nové způsoby pro řešení problematických partnerských situací?
Rádi byste našli více uspokojení?

Nácviková sexoterapie především v pojetí Masterse a Johnsonové (Pouze v návaznosti na úvodní sexuologické vyšetření v případě vhodné indikace.)
Vaši snahu společně urychlíme. Naučíte se objevovat osobní vnitřní zdroje a dovednosti, ze kterých budete moci čerpat při řešení situací. Můžete tak získat větší oporu sami v sobě, ale také se naučíte vnést více sebejistoty do vašeho rozhodování a spokojenosti do osobního života a dokonce i do vašeho profesního života. Nezapomeňte: Všechno se vším souvisí.

HYPNÓZA

Hypnoterapii poskytujeme pouze v indikovaných případech v průběhu psychoterapie. Podrobně je vše uvedeno v samostatném článku


SEXUÁLNÍ SOULAD - NESOULAD - Funguje to i ve vašem vztahu? Co je burn-out syndrom - Syndrom vyhoření
Co je to impotence
Radim Uzel: Dramatické příběhy osudových žen

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

>

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH V NAŠÍ SEXUOLOGICKÉ ORDINACI:


Zajímavosti pod čarou:

vytisknoutzpět