MANŽELSKÁ A VZTAHOVÁ PORADNA SEXUOLOGA BRNO
PSYCHOTERAPIE

Manželská a vztahová poradna sexuologa Brno - Žabovřesky
Manželské a partnerské poradenství - manželská a partnerská vztahová poradna. Poruchy v partnerském vztahu, které se promítají do sexuální oblasti a vztahů včetně psychického napětí spojeného s nejistotou a otázkami kolem plodnosti. Sexuologické poradenství je možno poskytnou na pojišťovnu 211 a 201, nebo za přímou platbu dle ceníku v naší sexuologické ordinaci.

Plnohodnotný sexuální život je důležitou součástí partnerských vztahů a významně se projevuje v kvalitě každodenního života, na celkovém zdraví, plodnosti páru, motivaci k životním cílům a prožívání života s pocitem spokojenosti. Proto je v naší ordinaci i vztahová poradna s možností odborné terapie včetně psychoterapie.
Na řešení problémů není nikdy pozdě! V naší manželské, partnerské a vztahové poradně vaše vztahové i sexuální problémy v klidu a nerušeně probereme a společně s vámi najdeme vhodná řešení. První návštěvu doporučujeme jednotlivě a teprve následné návštěvy případně společně v páru. Vyhnete se tak zbytečnému konfrontačnímu napětí v úvodu terapie. Ale chcete-li, můžete přijít společně i k první návštěvě. Komunikaci je třeba se učit. Dozvíte se co je to konstruktivní hádka - odkaz na S. Kratochvíl: Manželská a párová terapie, str 85 v knize:

DISKRÉTNÍ SEXUOLOGICKÁ ORDINACE pro muže i ženy v každém věku
Nežádáme žádné doporučení, stačí se pouze telefonicky objednat.

TEL: 549 256 561 . MOB: 731 031 627


Psychoterapeutické sese poskytujeme diskrétně bez čekání objednáním na den a na časovku na základě indikace předchozího úvodního vyšetření v sexuologické ambulanci.
I sexuální problémy mohou být důsledkem obtížné životní situace. Proto vám nabízíme pomoc od trápení se kterým si sami nevíte rady. Pomůžeme vám zejména máte-li zájem se aktivním způsobem psychicky rozvíjet a učit se poznávat své možnosti. K našim klientům přistupujeme individuálně a upřednostňujeme ty diagnostické a léčebné postupy, které se jeví pro pacienta nejpřípustnější a nejefektivnější, tj. eklektickým přístupem. Jsme si vědomi důležitosti důvěry a vztahu lékař - pacient a proto krátkou situační psychoterapii nepovažujeme za nadstandard a poskytujeme ji každému pacientovi zdarma již v průběhu každého vyšetření. Systematická psychoterapeutická léčba je již považována za nadstandard, který si již pacient hradí:

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je léčebnou metodou a současně svým způsobem i upřesňující diagnostickou metodou, je vlastně souborem komunikačních technik slovních – větných, neslovních - pocitových a pohybových technik , ale i uměleckých projevů a projekcí využívaných psychoterapeutem ke komunikaci s pacientem vedoucí k sebepoznání pacienta a k vědomým či něvědomým sebekorekcím s cílem zvýšení duševního zdraví a spokojenosti pacienta, nebo ke zlepšení vztahů uvnitř partnerského vztahu, rodiny a blízkého okolí pacienta. Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru. Pacient s terapeutem mluví o svých tématech ve snaze dostat se k hlubším kořenům problémů a nalézt pro ně vhodná řešení. V naší sexuologické ordinaci upřednostňujeme eklektický přístup, tj. to, co pacientovi nejlépe vyhovuje k projevu a léčbě svých potíží, k vytváření správného sebenáhledu a sebehodnocení s cílem korigovat své chování a návyky vědomé i nevědomé tak, aby vedly k žádanému léčebnému cíli. Poradenstvím řešíme problémy běžného života (vztahové a sexuální problémy, existenciální krize či pocity ztráty smyslu, nízké sebevědomí, ale řešíme i otázky a stavy spojené s nevěrou aj.). V naší ordinaci tyto situace řešíme zejména v souvislostech se sexuálními poruchami, nebo s problémy manželské neplodnosti. Psychoterapeut vystupuje spíše jako poradce a průvodce, který klientovi pomáhá, respektuje jej a respektuje i jeho soukromí. V sexuologické praxi máme dobré zkušenosti i s využitím sugescí a přímé či nepřímé hypnoterapie za předpokladu, že pacient s touto formou léčby souhlasí a za předpokladu, že je dostatečně hypnabilní. Některé tyto techniky se snažíme pacienty naučit a instruovat tak, aby nadále byli v těchto formách léčby co nejvíce soběstační. Pacientovi se dá také řící, že podstatou a cílem psychoterapie v sexuologické praxi je: Věřit více sám sobě a naučit se příjemné prožívat příjemně.
Ostatní situace doporučujeme řešit v psychiatrické ambulanci, kde je léčení zaměřeno na specifická duševní onemocnění nebo poruchy (neurózy, fobie, alkoholismus, drogová závislost…)

KOUČOVÁNÍ

Máte problém se seznamováním?
Máte problém s komunikací?
Chcete najít nové způsoby pro řešení problematických partnerských situací?
Rádi byste našli více uspokojení?

Nácviková sexoterapie především v pojetí Masterse a Johnsonové (Pouze v návaznosti na úvodní sexuologické vyšetření v případě vhodné indikace.)
Vaši snahu společně urychlíme. Naučíte se objevovat osobní vnitřní zdroje a dovednosti, ze kterých budete moci čerpat při řešení situací. Můžete tak získat větší oporu sami v sobě, ale také se naučíte vnést více sebejistoty do vašeho rozhodování a spokojenosti do osobního života a dokonce i do vašeho profesního života. Nezapomeňte: Všechno se vším souvisí.

HYPNÓZA

Hypnoterapii poskytujeme pouze v indikovaných případech v průběhu psychoterapie. Podrobně je vše uvedeno v samostatném článku


SEXUÁLNÍ SOULAD - NESOULAD - Funguje to i ve vašem vztahu? Co je burn-out syndrom - Syndrom vyhoření
Co je to impotence
Radim Uzel: Dramatické příběhy osudových žen

TEL: 549 256 561
MOB: 731 031 627

Najdete nás zde:

Zvětšit mapu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA FUNKČNÍCH SEXUÁLNÍCH PORUCH V NAŠÍ SEXUOLOGICKÉ ORDINACI:


Zajímavosti pod čarou:

vytisknoutzpět