SEXUOLOGIE - BRNO > Služby > SEXUOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský
DISKRÉTNÍ ORDINACE a SEXUOLOGICKÁ PORADNA
> LÉČBA PORUCH EREKCE, PŘEDČASNÉ EJAKULACE, PORUCH SEXUÁLNÍHO PROŽITKU

LÉČBA PORUCH EREKCE, PŘEDČASNÉ EJAKULACE, PORUCH SEXUÁLNÍHO PROŽITKU

LÉKY NA LÉČBU PORUCH EREKCE ČASTO ÚSPĚŠNĚ ŘEŠÍ SEXUÁLNÍ NESOULAD I PŘEDČASNOU EJAKULACI - JEN VĚDĚT KDY! - KDY A JAK SPRÁVNĚ VÁM SDĚLÍ LÉKAŘ
NAŠE PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PŘEDČASNÉ EJAKULACE:

DISKRÉTNÍ LÉKAŘSKÉ ORDINACE

Soukromé lékařské zařízení jehož prioritou je dostupnost kvalitního standardu služeb erudovaným specialistou a zachování absolutní diskrétnosti. Příjemné privátní prostředí vytváří atmosféru ve smyslu rodinného lékaře.

  • PORUCHA EREKCE - SPOLEHLIVÁ DIAGNOSTIKA I LÉČBA

  • PŘEDČASNÁ EJAKULACE - LÉČBA

    Zpracováváním studií o předčasné ejakulaci (ejaculatio praecox -E.P.) jsme v naší sexuologické ordinaci získali zajímavé zkušenosti o projevech a praktické léčbě předčasné ejakulace. Ještě před několika lety by možná znělo poněkud překvapivě, ne-li pochybovačně, kdybychom již tehdy sdělili naše poznatky. Nyní již můžeme říci, že minimálně u 50% pacientů léčených v naší ordinaci pro předčasnou ejakulaci (EP) byla zjištěna nebo časem prokázána k předčasné ejakulaci navíc i určitá forma souběžné poruchy ve smyslu erektilní dysfunkce (ED). A podobně je tomu i naopak, tj.: Minimálně u 20 až 25 % pacientů přicházejících se zakázkou řešit poruchu erekce (erektilní dysfunkci ED) následně prokazujeme funkční sexuální poruchu (FSP) smíšeného typu ve smyslu nástavby ED a to předčasnou ejakulací (E.P.):
    1) Pomineme-li organickou etiologii předčasné ejakulace (E.P. = Ejaculatio Praecox = předčasná ejakulace) a budeme-li mít na mysli psychogenní etiologii funkční sexuální poruchy, máme vypozorováno, že k E.P. dochází sekundárně velmi často v důsledku stresových okolností spojených s neúspěchem v sexuálním životě ve smyslu partnerského sexuálního nesouladu. (A to nevyjímaje E.P. primární, kde jsou situace nastartované fun kční sexuální poruchy v poněkud složitějších psychických a psychologických niancích - při primární EP obvykle v tenagerském věku.)
    2) Řada pacientů při vstupním vyšetření v sexuologické ambulanci udává erektilní dysfunkci (ED = poruchu erekce) a následným rozborem partnerské vztahové a sexuální situace dříve či později příjdeme k závěru, že u těchto pacientů je v popředí spíše porucha erekce, nebo problémy s nástupem erekce při opakovaném pohlavním styku, kdy se takto snaží vykompenzovat neúspěch a neuspokojení (zejména partnerky) při úvodním pohlavním styku v dané intimní situaci v důsledku E.P.

Léčbu EP s použitím psychofarmak požadují téměř všichni pacienti, ale po zjištění omezení pro vedlejší účinky tuto léčbu zavrhují. Psychofarmaka ještě donedávna pacienty omezovaly svými vedlejšími účinky např. v řízení motorových vozidel, pozornosti v zaměstnání atp. Nyní jsou k dispozici léky s obsahem dapoxetinu, např. PRILIGY, kde jsou vedlejší účinky při správném užívání méně omezující. Dobré zkušenosti máme s léčbou při kombinaci stiskací technika a kondom + lokálně znecitlivující gel, nebo samotný lokálně znecitlivující spray. Mnohdy je však těžké pacienty přesvědčit k projevům nezbytné vlastní aktivity s pochopením, že tabletka není kouzelný proutek, který vše rychle do hoidiny vyřeší. Zárukou lepšího úspěchu léčby je tolerantní a spolupracující partnerka.

Velmi dobré praktické zkušenosti potvrzené odezvou pacientů (následnými pocitovými rozbory) máme s paralelním nebo i samostatným užíváním medikamentů na bazi 5-PDE (Levitra, Viagra, Cialis) i když teoreticky by se dalo předpokládat, že při užití této medikace bude muž vnímavější - sexuálně vzrušivější a že tyto formy čas intravaginální soulože zkrátí. Naše asi 15tileté zkušenosti jsou však opačné, tj. velmi dobré pro efekt léčby: Při užité této medikace jen do 10% pacientů s problematikou EP ejakuluje dříve (zkrácením času intravaginílní soulože) a 20% pacientů nepozoruje změnu. Avšak 70% pacientů udává nejen zlepšení erekce, ale i úspěšné prodloužení soulože při užití preparátu typu 5-PDE u nás předepisovaných. To lze vysvětlit i psychickým zklidněním pacienta do intimní partnerské sexuální aktivity a to tím, že po předchozích dobrých zkušenostech s preparáty typu 5-PDE muž do aktivity nevstupuje s obavami ze selhání erekce (byť jen s projevem semierekce). Tímto je prožitek úzkosti vyvolávající reakci typu EP nižší a dá se říci, že práh startující reakce muže ve smyslu EP je takto oddálen. Nemálo pozitívně a zklidňujíce v tomto smyslu působí i myšlenka, že muž bude lépe připraven pro případnou kompenzaci neúspěchu opakováním pohlavního styku. Je-li tato léčba podpořena i psychoterapií a sexonácvikovou terapií, o to větší a úspěšnější je léčebný efekt.

  • LÉKY NA EREKCI I NA PŘEDČASNOU EJAKULACI: Předepisujeme jen spolehlivé a osvědčené léky řádně registrované typu VIAGRA, CIALIS, LEVITRA, nebo magistraliter LÉKY DĚLANÉ "NA MÍRU" JEN PRO VÁSna základě vašeho vyšetření - speciálního sexuologického vyšetření, i speciální magistraliter tablety a injekce s dlouhodobým účinkem.
  • Poskytujeme medikamentózní i psychoterapeutickou léčbu. Systematickou léčbu s teoretickou instruktáží k nácvikové sexoterapi včetně nezbytné psychoterapie. Private Clinic Brno. Privátní ordinace Brno


Jak probíhá vyšetření v sexuologické ordinaci

Zpět na stránku PŘEDČASNÁ EJAKULACE - MOŽNOSTI A FORMY LÉČBY

vytisknoutzpět